نگارستان

feed-image Feed RSS
نمایش # 
عنوان بازدید
دنیای رویای من 2053
آسیاب به نوبت 2096
خانه دوست كجاست 1800
بهترین دین جهان 1974
پاییز و مهر و خاطرات کودکی 3826
ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻋﺸﻖ ﮐﻮﺭﻭﺵ 1847
الاغ خوش رکاب 1910
هرگز نخواب کوروش 1847
چکامه مزدیسنا 1796
کشور آباد من ایران 1942
حماسه آریوبرزن سردار هخامنشی 1866
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 4 1868
منظومه تخت جمشید 1732
وقتی تو می گویی وطن 1759
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 3 1763
همبستگی ایرانیان 1651
نمی دانم چه می خواهم بگویم 1625
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 2 1722
حکم اهورا به اهریمنان 1891
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران ۱ 1648
منشور حقوق بشر کوروش کبیر 1582
ایران ای سرزمین دردها 1761
چوب تنبیه خدا 1911
زندگى موسیقى گنجشک ها 1775
جاویدان زبان پارسی 1762
هِی یادش بخیر 1537
تفاوت مادران قدیم و جدید 1787
هویـت آریایی 1678
وطن یعنی ... 1916
اسطوره های جاوید ایران باستان 1701
قمریان آخر کجا رفتند 1759
ایران من ای شکوه جاویدان 1774
کوروش و فردوسی پدر ایرانیان 1986
شاه شاهان جهان 1750
ایران خاک پاک اجداد و نیاکان 1719
داغی از خون سیاوش 1662
یارب از بالا به ما هم اعتنا کن 1608
آب را گل نکنیم پدرم در خاک است 1628
آتـــــش جاویـــــــد 1823
شعر پدر از احمد شاملو 8837
مقروض عشق کوروش 2202
من از تبار کوروشم 3059
روزگار باستان ایران 1726
سرزمین خورشید 1549
درگـــاه وطـــن 1844
خاک پـاک وطنم ایران 1682
ماهیت گذر زندگی 1762
به کوروش چه خواهیم گفت 2044
کوروش مظهر منشور آزادی 2008
فـرّ ستایش انگیز ایران 1722
عشق به میهن 1669
کوروش ای شیر ژیان پارسی 1659
سرزمین جاوید ایران مهد دلیران 1630
برایت میسرایم خاک ایران 1646
شعر پاییز مهدی اخوان ثالث 1926
شعر به یزدان اگر ما خرد داشتیم 3868
شعر طنز مسکن مهر 1890
به خاطر شهرم گلپایگان 2378
ماه بخشیده شدن 2787
لحظه افطار 2244
خودسازی در ماه رمضان 2389
راز عمر طولانی 2868
پند و موعظه 3033
سایه مادری 3237
به عشق مادر 2466
بوی مادر 3455
جادوی سکوت 3048
گرگ درون 3243
سرزمین عشق 3736
عشق بازان 3243
دلم گرفته 2418
آنجا که خدا هست 2651
شعر سیب 3165
گـذر عمـر 2550
قصه تنهایی 3495
رویای دیدنت 2442
فاصله ها 2602
نشان عشق و شیدایی 3084
لحظه های کاغذی 2964
بی تو مهتاب شبی 2953
نمیدانم چه میخواهم خدایا 2702
معنای عشق 2768
تو را گم کرده ام من 2860
به تو عادت کرده بودم 2440
دوران شیرین کودکی 2581
وصال عاشق و معشوق 2112
باور یک لبخند 2112
دبستاني ترين احساس من 2138
خسرو و شیرین 2500
كوك كن ساعتِ خویش 2089
پُـز دادن 2053
كاش مي شد 2118
دو رکعت عاشقی 2055
مشق زندگی 2063
آخر پاییز 2132
لحظه دیدار 2030
کوله بارت بردار 2066
شعر عشق 2403
اگر تو نبودی 2191
شعر زندگی 3157