نگارستان

feed-image Feed RSS
نمایش # 
عنوان بازدید
دنیای رویای من 1819
آسیاب به نوبت 1873
خانه دوست كجاست 1559
بهترین دین جهان 1730
پاییز و مهر و خاطرات کودکی 3568
ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻋﺸﻖ ﮐﻮﺭﻭﺵ 1627
الاغ خوش رکاب 1661
هرگز نخواب کوروش 1621
چکامه مزدیسنا 1574
کشور آباد من ایران 1699
حماسه آریوبرزن سردار هخامنشی 1637
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 4 1645
منظومه تخت جمشید 1511
وقتی تو می گویی وطن 1567
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 3 1542
همبستگی ایرانیان 1416
نمی دانم چه می خواهم بگویم 1408
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 2 1513
حکم اهورا به اهریمنان 1671
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران ۱ 1445
منشور حقوق بشر کوروش کبیر 1369
ایران ای سرزمین دردها 1551
چوب تنبیه خدا 1664
زندگى موسیقى گنجشک ها 1570
جاویدان زبان پارسی 1551
هِی یادش بخیر 1319
تفاوت مادران قدیم و جدید 1572
هویـت آریایی 1426
وطن یعنی ... 1695
اسطوره های جاوید ایران باستان 1485
قمریان آخر کجا رفتند 1551
ایران من ای شکوه جاویدان 1547
کوروش و فردوسی پدر ایرانیان 1736
شاه شاهان جهان 1512
ایران خاک پاک اجداد و نیاکان 1495
داغی از خون سیاوش 1458
یارب از بالا به ما هم اعتنا کن 1406
آب را گل نکنیم پدرم در خاک است 1429
آتـــــش جاویـــــــد 1595
شعر پدر از احمد شاملو 8079
مقروض عشق کوروش 1974
من از تبار کوروشم 2619
روزگار باستان ایران 1522
سرزمین خورشید 1337
درگـــاه وطـــن 1633
خاک پـاک وطنم ایران 1448
ماهیت گذر زندگی 1532
به کوروش چه خواهیم گفت 1789
کوروش مظهر منشور آزادی 1796
فـرّ ستایش انگیز ایران 1515
عشق به میهن 1463
کوروش ای شیر ژیان پارسی 1459
سرزمین جاوید ایران مهد دلیران 1404
برایت میسرایم خاک ایران 1459
شعر پاییز مهدی اخوان ثالث 1710
شعر به یزدان اگر ما خرد داشتیم 3426
شعر طنز مسکن مهر 1709
به خاطر شهرم گلپایگان 2179
ماه بخشیده شدن 2454
لحظه افطار 1966
خودسازی در ماه رمضان 2102
راز عمر طولانی 2569
پند و موعظه 2758
سایه مادری 2970
به عشق مادر 2279
بوی مادر 3120
جادوی سکوت 2733
گرگ درون 2939
سرزمین عشق 3412
عشق بازان 2914
دلم گرفته 2178
آنجا که خدا هست 2360
شعر سیب 2917
گـذر عمـر 2295
قصه تنهایی 3163
رویای دیدنت 2188
فاصله ها 2284
نشان عشق و شیدایی 2727
لحظه های کاغذی 2682
بی تو مهتاب شبی 2669
نمیدانم چه میخواهم خدایا 2413
معنای عشق 2451
تو را گم کرده ام من 2540
به تو عادت کرده بودم 2140
دوران شیرین کودکی 2266
وصال عاشق و معشوق 1900
باور یک لبخند 1884
دبستاني ترين احساس من 1874
خسرو و شیرین 2297
كوك كن ساعتِ خویش 1851
پُـز دادن 1841
كاش مي شد 1871
دو رکعت عاشقی 1846
مشق زندگی 1849
آخر پاییز 1936
لحظه دیدار 1818
کوله بارت بردار 1861
شعر عشق 2184
اگر تو نبودی 1975
شعر زندگی 2949