نگارستان

شگفتی های ریاضی سری اول

عجایب و شگفتی های ریاضی سری اول

عجایب و شگفتی های ریاضی سری اول

ریاضیات با اسرار زیادی که در خود نهفته دارد، یکی از عجیب ترین و شگفت انگیز ترین شاخه های علمی محسوب میشود که کنکاش در آن، راه های زیادی را در برابر انسان می گشاید.

در این مقاله، پایگاه آموزشی نگارستان در راستای گسترش و توسعه دانش و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی انسانها، اشاره ای دارد به یکی از عجایب و شگفتی های ریاضی، که امید است مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

پدیده جالب ریاضی

شماره ۷ رقمی تلفن همراه خود را در نظر بگیرید

مثلا:  1234567

اکنون سه رقم اول تلفن خود را وارد ماشین حساب کنید

+2271+این سه رقم را در هشتاد ضرب کرده و حاصل را با یک جمع کنید

9841=9840+1=80*123

عدد بدست آمده را در ۲۵۰ ضرب کنید

2460250=250*9841

حالا ۴ رقم پایانی تلفن خود را با عدد حاصل جمع کنید

2464817=2460250+4567

یک بار دیگر ۴ رقم پایانی تلفن همراه خود را با آن جمع کنید

2469384=2464817+4567

عدد ۲۵۰ را از حاصل بدست آمده کم کنید

2469134=2469384-250

حالا این عدد را تقسیم بر ۲ کنید

1234567=2 / 2469134