نگارستان

تصمیمات اشتباه

 تصمیمات اشتباه

تصمیمات اشتباه

یقینا هر روزی از زندگی ما رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت یک روز شادیم ، یک روز غمگینیم ، یک روز بیماریم ، یک روز عزاداریم ، یک روز خوش شانس ترینیم ، یکروز شاکی از زمین و زمان ویک روز شاکر و متواضع. این زیبای زندگیست زیرا زندگی باید در حرکت باشد، در فراز و نشیب باشد و گرنه مانند آبی میشود که در عین حالی که مایه زندگیست اگر راکد بماند بوی گند میگیرد. پس باید هر روز را تجربه کرد و از آن با آغوش باز استقبال کرد و به امید روزهای بهتر نشست.

 

این دیوانگیست که

از همه گلهای رُز متنفر باشیم

تنها بخاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است

 

این دیوانگیست که

 همه رویاهای خود را رها کنیم

تنها بخاطر اینکه یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است

 

این دیوانگیست که

 امید خود را به همه چیز از دست بدهیم

بخاطر اینکه در زندگی با شکست مواجه شده ایم

 

این دیوانگیست که

 از تلاش و کوشش دست بکشیم

بخاطر اینکه یکی از کارهایمان بی نتیجه مانده است

 

این دیوانگیست که

 همه دستهایی را که برای دوستی بسوی ما دراز می شوند رد کنیم

 بخاطر اینکه یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر پا گذاشته است

 

این دیوانگیست که

که هیچ عشقی را باور نکنیم

بخاطر اینکه در یکی از آنها به ما خیانت شده است

 

این دیوانگیست که

همه شانس ها را لگدمال کنیم

بخاطر اینکه در یکی از تلاشهایمان ناکام مانده ایم

 

برای اینکه در مسیر خود هرگز دچار این دیوانگی ها نشویم

به یاد داشته باشیم که همیشه

شانس های دیگری هم هستند

دوستی های دیگری هم هستند

عشق های دیگری هم هستند

نیروهای دیگری هم هستند

و افق های بهتری هم هستند

 

تنها باید قوی و پُر استقامت

در انتظار روزی بهتر و شادتر از روزهای پیش باشیم

 

نگاره ها