نگارستان

سفیر عشق برای همسرم 16

سفیر عشق برای همسرم 16، دل نوشته ای زیبا، پندآموز، عاشقانه و سرشار از حکمت، فلسفه و قدردانی نادر ابراهیمی برای همسرش برگرفته از کتاب  چهل نامه کوتاه به همسرم، را تقدیم میکنم به همه زوجهای جوان، تا بخوانند و بدانند قدر و ارزش عشقشان را، تا دوست بدارند و ایثار کنند و ببخشند وجودشان را در راه دوست داشتن، و ببینند که چه آسان میتوانند باهم بودن را، باهم زیستن را، و باهم رفتن را، عاشقانه تجربه کنند و یقین کنند که زندگی است و تنها دوست داشتن.

سفیر عشق برای همسرم 16

 

همگام من در اين سفر پر خاطره  پر مخاطره

 

بارها گفته ام و تو خوب مي داني كه ارزش هاي نهايي هر زندگي

در حضور لحظه هاي سرشار از احساس خوشبختي در آن زندگيست

 

در يكنواختي و سكون، هيچ چيز وجود ندارد

چه رسد به خوشبختي كه ناگريز از پويشي دائمي سر چشمه ميگيرد

 

ما نبايد بگذاريم كه هيچ چيزي از زندگي مان در دام تكرار گرفتار شود

صياد سعادت، چشم بر اين دام دوخته است

 

من باز هم از تكرار با تو سخن خواهم گفت اما به لحني و صورتي ديگر