ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

نگارستان

سرزمین خورشید

شعر زیبا، حماسی و ملی گرایانه سرزمین خورشید، زادگاه زرتشت و مهشید و جمشید در ستایش سرزمین جاوید پارس و نیاکان پرافتخارمان

  سرزمین خورشید

 

ای تو نور جاویــد، سرزمیــن خورشیـــد

عـشــــق تو با امیـــد، بر دل من تابیـــــد

 

یک طرف موسم باد، یک طرف روح قباد

کـشــــور مهـر و وداد، همـه جایــت آبـاد

 

سرزمیــن کوشـش، سرزمیـــن جوشـش

کشور صـد ارتــش، رویـش و هـم پویش

 

واضع حق بشـــر، صاحــب رای و نظــر

یلـــه مـــــردان قــدر، مـهــربانــی افســر

 

رویـداد جمـشـیـــــد، زادگــاه مهـشـیــــد

نور گرم خورشیـــد، کورش و هم فرشید

 

عشـق هائی پر راز، چشـم هائی غمــــاز

دختــرانی بس نـاز، با طبیـعــت همســاز

 

وادیِ رنگـارنــگ، سـازه هـای ارژنـــگ

لون های خوشرنگ، نو عروسان قشنگ 

 

کشــور یـکـتـائــی، ساغـــــر خـنـیـائــی

خـــانــه رویــائــی، بوســـه شـیـــدائـــی

 

زادگاه زرتشــت، سوی دشمـن با مشــت

پشت یکدیگر پشـت، آرشش سرانگشـت

 

جایگـــاه شیـــران، کشـــــور گـلبــاران

نـور ماه تابـان، عشـــق و مهـــر یاران

 

کشـــور صدها گنــج، مغزهای شطرنـج

بازوان پر رنــــج، پرتقــالی و تــرنــــج

 

خواب چشــــم پریا، بـاده هـــای خـنـیـا

دخــتـــــران زیـبـــا، پســــران بــــرنــا

 

آن کمال شرقـــی، مهـــد عـلـم غــربــی

گونه های ارضـــی، گرمـــی و با سردی

 

کـــشـــــور دریــایـــی، بــاره رویــایـی

عـاشـق شـیـــدائــی، ساغــــر مینــایـی

 

سرزمیــن مهتــاب، بـرگ مـو و عـناب

دشـت هـای پـر آب، سـاقیــان مـیـنــاب

 

غنچــه های نوبـر، گـــل بهــــــار برتـر

خوشگلانـه دختــر، فـخــر دنیـا در ســر

 

عشق هائی پر راز، بوسه ها سوی نواز

ســوره فصـل نیـاز، دشـت ها پـرگـلـراز

 

روح و جانِ کامـران، سرزمین شیــران

بـاور و هـم ایمان، مهـــد دنیا ایــــــران

پاینده سرزمین جاوید ایران