نگارستان

احساس خوشبختی

احساس خوشبختی

احساس خوشبختی

خوشبختی کیفیتی مادی ندارد که تعداد دارائی های شما مقدارش را نشان دهد و اگر این احساس خود را در گرو داشتن چیزهایی نموده اید، دلایل زیادی هست که احساس بدبختی کنید! چون هرگز زندگی کاملا بدون کمبود پیش نمی رود. خوشبختی تا اندازه ای به نگرش شما به زندگی، آنچه دارید و هستید بستگی دارد. چه بسا افراد زیادی که همین چیزهایی که شما دارید را هم ندارند اما احساس خوبی دارند. احساس خوشبختی به این معنی نیست شما هیچ مشکلی ندارید و همه چیز کامل است بلکه شما با همین چالش ها و آنچه دارید باید بتوانید شاد باشید و البته تلاش کنید به آنچه شایسته اید برسید.

خوشبختی جایی در آینده نیست بلکه در همین جایی است که هستید. شما میگویید من خود را نمی پذیرم و شرایطم را قبول ندارم پس حق دارم احساس بدبختی داشته باشم. احساس خوشبختی ممکن است شما را به شرایط بهتر از این برساند اما احساس بدبختی حتما هر روز شما را گرفتارتر و ناامیدتر میکند. شما میگویید حتما باید فلان چیز و فلانی را داشته باشم تا احساس خوشبختی کنم اما بدست می آورید و دوباره جای خالی چیزهای دیگری به شما احساس بدبختی میدهد.

لحظاتی درون خود تمرکز کنید، نقطه ای خالی درون شما وجود دارد که رنج می کشد چون خودش را خوب نمی داند پس هیچ چیز بیرونی نمی تواند آن را ارضاء کند. تنها پذیرش بی قید و شرط خودتان و آنچه اکنون هستید به شما احساس رضایت میدهد. البته احساس خوشبختی به معنای هیچ چیزی نخواستن نیست بلکه شما ابتدا باید آنچه هستید را بپذیرید و بعد خود را بهتر کنید.

آینده شما همین امروز رقم میخورد، نه به دست دیگران بلکه به دست خودتان و با تلاش برای پیشرفت و تکرار احساس خوبی که به خودتان و زندگی دارید. اما شما امروز معطل و منتظرید، تا روزی از راه برسد که احساس خوشبختی کنید، تا دیگر اینجا نباشید، تا ازدواج کنید، تا تمام قسط هایتان تمام شود، تا دانشگاه قبول شوید، تا دکتر شوید و تا بچه ها بزرگ شوند...

وقتی گفتید: من شاد و خوشبخت خواهم بود اگر...

پس احساس خوب شما همیشه به فردا می افتد، اما آیا امروز شما فردایی نبود که دیروز منتظرش بودید؟

وقتی شما خوشبختی را فراتر از عوامل بیرونی برای خود تعریف نمودید، چه اتفاقی می افتد؟ دیگر نگران و ناراحت هر چیزی که ندارید یا در کنترل شما نیست، نخواهید بود...

شما ارزش ها را جایگزین داشته ها نموده اید و امروز چون از فلان مدرک یا از فلان مرتبه اجتماعی برخوردار نیستید، احساس بدبختی نمی کنید. قضاوت دیگران را ملاکی برای احساس خوشبختی خود نمی دانید و برخورد دیگران کمتر به شما احساس بدبختی میدهد، چون تکیه به درون خود داشته و به خود اعتماد دارید...

T.me/Roshanbinan✶