نگارستان

پاسخ تست هوش سری 4

پاسخ تست هوش و آی کیو 4

آزمون

1. بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟

2. اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟

3. من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که 9 صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟

4. عدد 30 را به نیم تقسیم کنید و عدد 10 را به حاصل آن اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟

5. مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

6. اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ  نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن میکنید؟

7. فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک  میشود . این خرس چه رنگی است؟

8. اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟

9. حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟

10. اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده کنید و 7 مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و4 نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از 14  ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

پاسخ آزمون

1. تمام ماهها حداقل 29 روز را دارند.

2. یک ساعت. چون شما یک قرص را در ساعت 1 و دیگری را درساعت  1.5 و بعدی را در ساعت 2 می خورید.

3. ساعت کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به اولین ساعت 9 که برسد زنگ میزند که ساعت 9 شب است.

4. هفتاد. چون تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 است.

5. نه گوسفند.

6. کبریت.

7. سفید چون خانه ای که هر چهار دیوارش رو به سمت  جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد.

8.  دو سیب.

9. هیچ چون حضرت نوح بود نه حضرت موسی.

10. خوب خودتونید دیگه (نام خودتان).

سطح هوش

7 پاسخ نادرست و بیشتر :      در حد دانش آموز دبستان

6 پاسخ نادرست :          دانش آموز دبیرستان

5 پاسخ نادرست :          دانشجو

2-3 پاسخ نادرست :       استاد دانشگاه

1 پاسخ نادرست :        مدیران ارشد و نخبه 

نگارستان