نگارستان

کتابهای دکتر علی شریعتـی

کتابهای دکتـر علی شریعتی

شریعتی

دکتر علی شریعتی، آزادمرد جبهه توحید، معلم صداقت و صمیمیت، آثار عمده‌ای در زمینه اسلام‌شناسی و شیعه‌شناسی دارد که اکثر این کتاب‌ها و آثار، برگزیده‌ای از مقالات و رونوشت سخنرانى‌هاى ایشان در حسینیه ارشاد، دانشگاه‌ها و یا مجموعه‌ای از مقالات و نوشته‌های پراکنده ایشان هستند که توسط مرکز نشر آثار دکتر شریعتی به صورت مجموعه آثار، پس از مرگ وی به چاپ رسیده است که پایگاه آموزشی نگارستان در جهت تداوم راه استاد آزادگی و اخلاق در ترویج و احیای اسلام واقعی و در راستای رسالت آموزشی خود قصد دارد این آثار گرانبها را در قالب فایل PDF و با ویرایشی زیبا تقدیم حضورتان نماید.

 

--------------------------------