نگارستان

کتاب الکترونیکی پدر و مادر ما متهمیم

 کتاب پدر و مادر ما متهمیم

کتاب پدر و مادر ما متهمیم

علی شریعتی مزینانی، مشهور به دکتر علی شریعتی متولد۲ آذر ۱۳۱۲ در روستای کاهک سبزوار، نویسنده، جامعه‌شناس، تاریخ‌شناس، پژوهشگر دینی، از مبارزان و فعالان ملی، مذهبی و سیاسی و از نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی ایران بود که  به سبب فعالیتهای فراوانش جهت احیای مذهب و سنت در جامعه و بیدادگری نسبت به حکومت خودکامه و استبدادی، در ادبیات معاصر ایران زمین، او را معلم شهید می‌نامند. دکتر علی شریعتی یکی از متفکران بزرگ اسلامی بود که رویکردی نقادانه نسبت به برخی از باورهای مذهبی داشت که در اثر این رویکرد، نگاه نو و خاصی به دين اسلام و به ويژه مذهب تشيع برای ایشان بوجود آمد که بر اساس اين نگاه، آرايی مطرح میکرد که موافقان و مخالفان فراوانی داشت و بحث‌های فراوانی در نقد اين نظرات صورت میگرفت به گونه ای که به جز نظام حکومتی وقت که به شکل‌های مختلف برای او دردسر درست می‌کرد، روحانیت سنتی و به ویژه بخش‌های بی‌سواد جامعه، بیشترین مخالفت‌ها را با دکتر شریعتی و نظرات او می‌کرد که با جوسازی، شایعه پراکنی، افتراهای دروغ، بیانیه‌نویسی و صدور فتوا و طرد و لعن و… همراه بود.

معلم صداقت و صمیمیت، دکتر علی شریعتی به عنوان یک جامعه شناس و پژوهشگر دینی، آثار عمده‌ای در زمینه اسلام‌شناسی و شیعه‌شناسی دارد که عمدتا، برگزیده‌ای از مقالات و رونوشت سخنرانى‌هاى ایشان در حسینیه ارشاد، دانشگاه‌ها و یا مجموعه‌ای از مقالات و نوشته‌های پراکنده او هستند که پایگاه آموزشی نگارستان در راستای تداوم راه استاد آزادگی و اخلاق در ترویج و احیای اسلام واقعی، کتاب پدر و مادر ما متهمیم را در قالب فایل PDF تقدیم میدارد.