نگارستان

واقعیت

واقعیت

عالم واقعیت

 اگه یکروز صبح ،خیلی خوشحال از خواب بیدار شدی

و دیدی همه چیز خیلی خوبه، نه غمی هست و نه دردی

بدون که دیشب توی خواب مردی

 

خیلی روی آدمها حساب نکنید

خدایتان هم همه  انتظارات شما را برآورده نمی کند

اینها که فقط آدمند

 

 

بعضی وقتا اتفاقاتی تو زندگیت می‌افته که اونقدر کم آوردی

که دلت می‌خواد خدا رو گیر بیاری و تو چشاش زل بزنی و بگی

خُب که چی مثلا؟!

 

 

پسرهای ما عادت دارن دوست دختر خودشون رو نگیرن

بلکه با دوست دختر مردم ازدواج کنن

 

 

مانده ام چگونه هنوز دست و پاهایت سالم است

وقتی به ناگاه آنگونه سخت از چشمانم افتاده ای

 

دلم یه نفر  میخواد که ازم  بپرسه چطوری؟

بگم خوبم،بغلم کنه و بگه دروغ بسه،چی شده؟؟

 

چقدر سخت است همرنگ این  جماعت شدن

وقتي  این جماعت خودش هزار رنگ است

 

می دونی احمق بودن از کجا  شروع می شه؟

از اونجایی که می گی این یکی با بقیه فرق داره

باور کن

 

مراقب باشین بعضی ها در حالیکه هندوانه زیر بغلت می ذارن

پوست موز هم زیر پات می اندازن

 

این روزها شیرین میزنم بی آنکه پای فرهادی در میان باشد

 

خیلی وقته دارم میگم یه روز خوب میاد

شاید اون روز خوب اومده و رفته و من نفهمیدم

شاید هنوز نیومده ، شایدم دیگه نمیاد

یادم رفته بود دنیا زیر قولش میزنه

وقتی به دنیا اومدیم گفتن اینجا دنیای انسانهاست

ولی تازه فهمیدم اینجا جنگله

 

مطالب فوق بازگو کننده وقایعی هستند که شاید درست به نظر بیایند و در عالم واقعیت مصداق داشته باشند اما با توجه به این اصل که هیچ چیز در این دنیا مطلق نیست ، این موضوع نیز به تبعیت از این اصل ، نسبی است و نمی توان آنرا به کل وقایع و انسانها تعمیم داد بلکه میتوان از زاویه ای دیگر با عینک خوشبینی به آن نگریست و آنرا به نحوی دیگر معنی کرد که تایید کننده عظمت و قدرت وتدبیر خداوند است. آری به دنیا و اتفاقاتش میتوان از زوایای مختلف نگریست. میتوان مشکلاتش را بدشانسی نامید ، میتوان آنرا سهم ما از مشکلات دنیا دانست و میتوان آنرا امتحان الهی نامید و البته آنرا هرچه بنامیم تغییری در مسئله بوجود نمی آید تنها اگر مثبت به آن بنگریم ، تحملش برای ما آسانتر خواهد بود اما باید توجه داشت که این میتواند یک روی سکه دنیا باشد و آنروی سکه میتواند شرائط متفاوتی داشته باشد.

 

خداوند آسمانی را برای خنداندن گلی می گریاند 

تصمیمات خداوند مرموزند اما همواره به نفع ما هستند 

دنیا اینقدر بزرگه که جا برای همه هست مجبور نیستی جای دیگران را بگیری 

 

 نگاره ها