نگارستان

شکرگزاری از خداوند

 شکرگزاری از خداوند

شکرگزاری از خداوند

خداوندا، تو را شکر میگویم

برای تمام نعماتی که امسال به من ارزانی داشتی

برای تمام روزهای آفتابی 

برای تمام روزهای غمگین ابری و بارانی

برای غروبهای آرام وشبهای تاریک و طولانی

 

خداوندا، تو را شکر میگویم

برای سلامتی و بیماری 

برای غمها و شادیهائی که امسال به من عطا کردی

برای تمام چیزهائی که مدتی به من قرض دادی وسپس پس گرفتی

 

خداوندا، تو را شکر میگویم

برای تمام لبخندهای محبت بار،دستان یاری رسان

برای همه آن عشق و محبت وچیزهائی شگفت انگیزی که دریافت کردم

 

خداوندا، تو را شکر میگویم

برای تمام گلها و ستارگان

برای فرزندان وعزیزانی که دوستم دارند

  

خداوندا ، تو را شکر میگویم

برای تنهائیم،برای شغلم، برای مسائل و مشکلاتم

برای تردیدها و اشکهایم، که همه اینها مرا به تو نزدیکتر کرد

 

خداوندا، تو را شکر میگویم

برای تداوم حیاتم

برای اینکه سرپناهی در اختیارم نهاده ای

برای غذایم و برای برآورده کردن تمام نیازهایم

 

پروردگارا

امسال چه چیز در انتظارم است؟

پروردگارا، همان را می خواهم که تو برایم خواسته ای

 

پروردگارا

 تنها از تو می خواهم آنقدر به من ایمان عطا کنی

تا در هرآنچه بر سر راهم قرار می دهی تو را ببینم و خواستت را

آنقدر امید و شجاعت عطا کنی تا ناامید نشوم

آنقدر عشق و محبت عطا کنی

تا هر روز بیش از روز قبل  نسبت به خودت و آنان که در اطرافم هستندعشق بورزم

 

 پروردگارا

به من بردباری، فروتنی و تسلیم و رضا عنایت فرما

خدایا، مرا آن ده که آن به

خداوندا، آنچه را که نمی دانم چگونه از تو بخواهم؟

 به من قلبی فرمانبردار،گوشی شنوا و ذهنی هوشیار عطا فرما

دستانی ساعی عنایت فرما تا بتوانم تسلیم رضایت گردم

تا آنچه را که به کمال برایم خواسته ای ، بدیده منت بپذیرم

 

 پروردگارا

بر تمام عزیزانم برکت و بهروزی عطا کن

و صلح و دوستی وآرامش بر قلوب انسانها حاکم گردان