نگارستان

پنجره دل

پنجره دل

پنجره دل

 خداوندا تو را قسم

به قدرت بیکرانت

به عرش کبریائی ات

به وصف بی پایانت

فکرمان را منطق

قلبمان را آرامش

روحمان را پاکی

وجودمان را آزادی

دست هایمان را توان

پاهایمان را استواری

اراده مان را قدرت

چشم هایمان را زلالی

زندگی مان را عشق

عشقمان را وفا

دوستی هایمان را استحکام

کارمان را تعهد

تعهدمان را صداقت

و زندگیمان را عاقبت بخیری عطا فرما

  

خداوندا تو را قسم

به هفت آسمانت

به پاکی و معصومیت کبوترانت

به شقایقهای دشتهای بیکرانت

به ستاره های کهکشانت

به دریاهای جاودان و به آبهای جاری و روانت

به برگهای پریشان حال خزانت

قلبمان مشکن

اشکمان مریز

آباد کن دلهایمان را

غرق نعمت کن روزگارمان را

با عزت کن ناممان را

دلپذیر کن کاممان را

و قرین صحت کن جانمان را

 

خداوندا تو را قسم

به پرستوهای غربت کشیده ات

به عظمت غروب خورشیدت

به سادگی سحر و به آرامش سپیده  صبحت

به پاکی لبخندهای کودکانه و به عزت عشقهای جاودانه

قلبمان را مجذوب محبت

زبانمان را مست مروت

و وجدانمان را برقرار عدالت گردان

 

خداوندا تو را قسم

به لحظه ای که دلم شکست

مرا به رحمتت قضاوت کن نه به عدالتت

مرا موهبت آن بخش كه در تو زندگی كنم

توفیق ده  تا از یاد نبرم تو تنها پناه و آسایش منی

 

 خداوندا تو را قسم

به خداوندیت

اکنون که  با تمام کوچکی خود از اعماق دل

در کران کهکشانها بر وجود لایتناهیت دعا میکنیم

و خداوندی بی پایانت را بانگ می زنم

 

 خداوندا تو را قسم

به بزرگواریت

پنجره دل بگشا به سوی بیماران و گرفتاران و درماندگان

به سوی سرهای بی سامان و دلهای چشم انتظار

به سوی عاشقان بی صبر و قرار که همه چشم انتظارند

چشم انتظار شفای تو، وفای تو، عطای تو و رضای تو

 

 خداوندا تو را قسم

به رحمت بی پایانت و عدالت گسترده ات

پنجره دل بگشا به سوی دلهای دردمند

که دلی بس دردمند دارم و سری سرگردان و فکری نگران

گمشده ای در غبار روزگار و روحی بی صبر و قرار

و دلی چشم انتظار