نگارستان

سخنان ماندگار زیگموند فروید 2

سخنان ماندگار زیگموند فروید سری 2

سخنان زیبا و ماندگار زیگموند فروید، عصب‌شناس اتریشی و پایه گذار علم روانشناسی نوین که بعنوان پدر علم روانکاوی شناخته می‌شود. روان شناس بزرگی که بعنوان بنیان‌گذار روانکاوی بیش از هر کس دیگری در تاریخچه علم روانشناسی هم مورد تحسین قرار گرفته است و هم به خاطر نظریه‌هایش به طرز بی‌رحمانه‌ای از او انتقاد شده است اما آنچه مسلم است، این واقعیت است که تحسین کنندگان و منتقدان فروید قبول دارند که تاثیر او بر علم روان شناسی و روان درمانی، بسیار قابل ستایش است.

 

ناخودآگاه هریك از ما به نامیرایی خود یقین دارد

 

زمانی دراز نگرانیم كه چگونه زنده بمانیم

سپس خود را دل مشغول چگونه نمردن می كنیم

این است تمایز هوشمندانه

 

نهفته ترین اسرار ذهن چیزی است

كه می توان آنرا به هوشیاری در آورد

 

دگرگونی روح، روندی تكاملی است

 

لذت بردن از زیبایی

ماهیت احساسی خاص، ملایم و سرمست كننده ای دارد

 

قاعده ای وجود ندارد كه به كار همه بخورد

هر كس باید خود راهی بیابد كه او را نجات دهد   

 

فایده زیبایی روشن نیست

ضرورت فرهنگی آن را نیز نمی توان به آشكارا درك كرد

با وجود این، تمدن نمی تواند از آن چشم پوشی كند

 

همه انسانها ارزش دوست داشتن ندارند

 

ترس استثمارگران از قیام سركوب شدگان

آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه شدید سوق می دهد

 

اگر نمی توانیم همه رنجها را از بین ببریم

می توانیم برخی از آنها را نابود و برخی دیگر را آرامش بخشیم

 

اگر كسی را دوست دارم باید به گونه ای، شایسته آن باشد

 

مخالفت، به ناچار، دشمنی نیست

بلكه بعنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می گیرد

 

این روزها نسخه فاصله گرفتن را میپیچم برای هرکسیکه رنجم دهد

این را با خود تکرار میکنم و می بخشمشان

اما نه بخاطر اینکه آنان مستحق بخششند

تنها به این خاطر که خودم مستحق آرامشم

 

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ

و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ

ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ

 

ﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺗﻮ ﺭﺍ عیبی ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ

مشک ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ

ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ

ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ، ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ

 

كسی كه اهل عمل باشد

از جهان بیرون كه نیروی خود را با آن می آزماید

دست نمی كشد

 

انسانها اكنون در چیرگی بر طبیعت تا جایی پیش رفته اند

كه می توانند به كمك آن، یكدیگر را تا آخرین نفر نابود كنند

 

فایده نظم، انكار ناشدنی است

زیرا بهترین امكان بهره گیری از مكان و زمان را به انسان می دهد

و در ضمن، نیروهای روانی او را پاس می دارد