نگارستان

زمین خوردن دخترها و پسرها

تفاوت دخترها و پسرها در  زمین خوردن

تفاوت دخترها و پسرها در  زمین خوردن

 زمین خوردن پسر

علت نگاه کردن همه جا بغیر از جلوی پا

رفیق پسر اوه اوه شلغم چت شد؟ خاک تو اون سرت کنم که  آبرومونو بردی الاغ، پاشو گمشو

یک رهگذر کوری مگه،چیزی مصرف کردی؟خب یکم کمتر میزدی،حتما باید خودتو خفه میکردی

رهگذر بعدی آره بابا ، قیلفش که تابلوئه  شیشه میزنه ، ببین رنگشو

رهگذر بعدی بجای اینکه ناموس مردمو دید بزنی جلوی پاتو نگاه کن

رهگذر بعدی از بس که شبا بیدارن و الواتی میکنن ، جلو چشمشونو نمی تونن ببینن

رهگذر بعدی معلومه که زیاده روی کرده ، خب دو تا پیک کمتر میزدی

رهگذر بعدی گور میخواهی بری اینقدر عجله داری،خب مثل آدم راه برو

خانم جوان رهگذر اه اه  پسر دست و پا چلفتیِ خنگ

خانم جوان رهگذر دوم این که نمی تونه درست راه بره ، چطور میخواد مسئولیت دختر مردمو به عهده بگیره؟

 

زمین خوردن دختر

علت زمین خوردن به دلیل نقص فنی در قسمت پاشنه کفش،گیر کردن پاها به همدیگه بدلیل تقلید راه رفتن مدلهای فشن

رفیق دختر آخ مرده بودم،چیزیت نشد جیگر،چی شدی تو یهو؟ وااای…

یک رهگذر دخترم خوبی،فشارت افتاده،میخواهی برسونمت دکتری،جایی؟

رهگذر بعدی از بس شبها بیدران و درس میخونن ، جلو چشمشونو نمیتونن ببینن

رهگذر بعدی طفلکی از بس خونه کار داره ، عجله میکنه دیگه

رهگذر بعدی نه بابا قیافش که داد میزنه  ، روزه گرفته و نای راه رفتن نداره ، ببین رنگشو

پسر جوان رهگذر ای وای خانوم حالتون خوبه؟ دستتونو بدین به من، ماشینم همینجا پارکه یه لحظه وایسین،با این وضع که دیگه نمیتونین پیاده برین

 

نگاره ها