نگارستان

تست هوش ادبی

تست هوش ادبی

تست هوش ادبی

در دوبیتی زیر یک نکته نهفته است که با کمی دقت میتوانید آنرا بیابید و با پیدا کردن آن، میزان هوش و استعداد ادبی خود را محک بزنید.  

 

از چهره افروخته گل را مشکن

افروخته رخ مرو تو دگر به چمن

گل را تو دگر مکن خجل اي مه من

مشکن به چمن ، اي مه من قدر سخن

 

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست

نکته مورد نظر ما، یک نکته ادبی است. شما میتوانید این شعر را هم از راست به چپ بخوانید و هم از بالا به پایین که به آن صنعت مربع هم می گویند.