نگارستان

زن ، شاهکار خلقت

زن ، شاهکار خلقت

زن ، شاهکار خلقت

 جمله معروفی در میان مردان مرسوم است که مدعی هستند خداوند ، زن را از گل اضافه مرد آفریده است و برای همین آنها تمام و کمال نیستند. برای همین شهادت آنها نصف مرد است. برای همین دیه آنها نصف مرد است . اما واقعیت جز اینست که می بینید. زن موجود پاکیست که در آینده ، جایگاه والا و منزه مادران را اشغال خواهد کرد و تبدیل به اسطوره فرزندان خود خواهد شد.  به حج ، این عظیم ترین نمایش بشری بنگرید هر انسان و هر نسل باید از زندگی و جان و مال و دنیای خود ببرد ، کفن پوش شود و وارد صحنه پرشکوهی گردد که در آن ، هر فردی نقش ابراهیم و داستان پر هیجان و پرحرکت این مهاجر تاریخ را بازی میکند. چنان مراسم پرتکان و انقلابی که خاطره عظیم ابراهیم و اسماعیل و هاجر را تجدید میکند. محور اصلی حج نقطه ایست که قبله انسانهاست و نقطه مرکزی طواف و کانون همه حرکات زندگی ، چیزی نیست جز خانه و آرامگاه هاجر.

عجبا یک کنیز که با ابراهیم همگامی کرد ، عملش مانند اعمال ابراهیم ، بعنوان مناسک و فرائض حج ، همه ساله توسط میلیونها انسان تقلید و تجدید میشود. آری خداوند از میان همه پیامبرانش ، مصلحانش ، مقربانش ، عزیزانش و همه مردم جهان یک سرباز گمنام را انتخاب میکند و مدفن او را پهلوی خانه طواف قرار میدهد. خداوند بر خلاف آن مذهبی که زن را یک انسان پست و حقیر و مهجور میداند ، از میان تمام چهره ها در تاریخ یک زن (هاجر) را انتخاب میکند و در جوار کعبه دفن میکند و مزار او را جزئی از خانه خود اعلام میکند و به همه انسانها حتی پیامبران بزرگش فرمان میدهد که برگرد این خانه طواف کنند.

 

آری داستان خلقت زن ، داستان عجیبی است چون انسانی با این

عظمت نزد خداوند ، باید مکانیسم پیچیده ای داشته باشد تا از پس

مسئولیتهای سنگین زندگی برآید

 

او باید

دويست قطعه متحرک داشته باشد، که همگی قابل جايگزينی باشند

 

بايد بتواند با خوردن چایی تلخ و بدون شکر و غذای شب مانده کار کند

 

بايد دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودش جای دهد

 

بوسه ای داشته باشد که بتواند همه دردها ، از زانوی خراشيده تا قلب شکسته را درمان کند

 

شش جفت دست داشته باشد

 

مادرها بايد سه جفت چشم هم داشته باشند 

يک جفت براي وقتي که از بچه هايش مي پرسد که چه کار می کنيد

بطوریکه او باید از پشت در بسته هم بتواند ببيندشان. يک جفت بايد

پشت سرش داشته باشد که آنچه را لازم است بفهمد و یک جفت

سوم هم برای وقتی که به بچه خطاکارش نگاه کند بتواند بدون کلام

به او بگويد او را مي فهمد و دوستش دارد

 

از اين پس می تواند هنگام بيماری، خودش را درمان کند

 

يک خانواده را با يک قرص نان سير کند و يک بچه پنج سال را وادار کند دوش بگيرد

 

زنها گرچه از جنس لطیف و نرم هستند اما خداوند آنها را سخت هم

آفريده است. تصورش را هم نمی توان کرد که تا چه حد می تواند تحمل

کند و زحمت بکشد

 

زنها نه تنها فکر می کند، بلکه قوه استدلال و مذاکره هم دارد

 

زنها چشمه جوشانی از اشک دارند. اشک وسيله ای است برای ابراز

شادی، اندوه، درد، نا اميدی، تنهايی، سوگ و غرورش

 

زنها واقعا حيرت انگيزند آنان قدرتی دارند که مردان را متحير می کنند

 

همواره بچه ها را به دندان می کشند

 

سختی ها را بهتر تحمل مي کنند

 

بار زندگی را به دوش می کشند

 

ولی شادی، عشق و لذت به فضای خانه می پراکنند

 

وقتی می خواهند جيغ بزنند، با لبخند می زنند

 

وقتی می خواهند گريه کنند، آواز می خوانند

 

وقتی خوشحالند ، گريه می کنند

 

و وقتی عصبانی اند ، می خندند

 

براي آنچه باور دارند ، می جنگند

 

در مقابل بی عدالتی می ايستند

 

بدون کفش نو ، سر می کنند که بچه هايشان کفش نو داشته باشند

 

برای همراهی يک دوست مضطرب، با او به دکتر می روند

 

بدون قيد و شرط دوست می دارند

 

وقتی بچه هايشان به موفقيتی دست پيدا می کنند گريه می کنند

و وقتی دوستانشان پاداش می گيرند، می خندند

 

در مرگ يک دوست، دلشان می شکند

 

در از دست دادن يکی از اعضای خانواده اندوهگين می شوند

 

با اين حال وقتی می بينند همه از پا افتاده اند، قوی و پابرجا می مانند

 

آنها می رانند، می پرند، راه می روند، می دوند که نشانتان بدهند چه قدر برايشان مهم هستيد

 

قلب زن است که جهان را به چرخش در می آورد

 

زن ها در هر اندازه و رنگ و شکلی موجودند

 

می دانند که بغل کردن و بوسيدن می تواند هر دل شکسته ای را التيام بخشد

 

کار زن ها بيش از بچه به دنيا آوردن است

 

آنها شادی و اميد به ارمغان می آورند. آنها شفقت و فکر نو می بخشند

 

زن ها چيزهای زيادی براي گفتن وبخشيدن دارند

 

اين مخلوق عظيم ، تنها يك عيب دارد

قدر خودش را نمی داند

 

نگاره ها