نگارستان

تفسیر عشق

 تفسیر عشق 

تفسیر عشق

عشق ، واژه ای لطیف و زیباست که هر انسانی به زعم خود و به تناسب شغل و حرفه خود و همچنین روحیات خود آنرا تایید و تکذیب میکند و آنرا همانطور که خود می پندارد ترجمه میکند. صرف نظر از اینکه عشق موهبتی الهی است و داشتنش در هر یک از ابعاد و گرایش های زندگی میتواند نتیجه را به نحو چشمگیری تحت تاثیر قرار دهد. حال اگر دختر نوجوان گردن شکسته ای به خود اجازه دهد و از اطرافیان خود،معنای واقعی عشق را سوال کند،آنوقت است که دختر مادر مرده،چنان آماج نصیحت و تحقیر و نفرین واقع میشود که بیا و ببین. نمونه زیر تفسیر افراد مختلف از واژه عشق در برابر سوال دختری بی نواست که هر کسی در برابر اینهمه مفهوم ضد و نقیض قرار گیرد امکان انتخاب نخواهد داشت وای به حال این دختر نوجوان کم تجربه.

 

دختر نوجوان: واقعا عشق یعنی چه؟

دختری گفت: اولش رویا،آخرش بازی است و بازیچه

مادرش گفت: عشق یعنی رنج پینه و زخم و تاول کف دست

پدرش گفت: بچه ساکت باش بی ادب ، این به تو نیامده است

رهروی گفت: کوچه ای بن بست

سالکی گفت: راه پر خم و پیچ

معلمی گفت: عین و شین است و قاف، دیگر هیچ

دلبری گفت: شوخی لوسی است

تاجری گفت: عشق کیلو چند؟

مفلسی گفت: عشق پر کردن شکم خالی زن و فرزند

شاعری گفت: یک کمی احساس مثل احساس گل به پروانه

عاشقی گفت: خانمان سوز است بار سنگین عشق بر شانه

شیخ گفتا: گناه بی بخشش

واعظی گفت: واژه بی معناست

زاهدی گفت: طوق شیطان است

واعظی گفت: واژه بی معناست

زاهدی گفت: طوق شیطان است

محتسب گفت: منکر عظماست

قاضی شهر گفت: عشق را فرمود حد هشتاد تازیانه به پشت

جاهلی گفت: عشق را عشق است

پهلوان گفت: جنگ آهن و مشت

رهگذر گفت: طبل تو خالی است یعنی آهنگ آن ز دور خوش است

دیگری گفت: از آن بپرهیزید یعنی از دور کن بر آتش دست

لوطی گفت: عشق مانند تپه ای است که هر کره خری از آن بالا میرود

 

 اینجاست که ضرب المثل قدیمی خر ما از کره گی دم نداشت ، محتمل ترین جمله ای خواهد بود که بر زبان دختر بیچاره جاری خواهد شد

 

نگاره ها