نگارستان

اندرزهای كوچك زندگی سری 2

اندرزهای كوچك زندگی سری 2

در بحث روانشناسی و رمز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین تجربه یک زندگی شکوهمند همراه با شادی و خوشبختی، اسرار زیادی در ژرفنای اندرزهایی کوچک نهفته است.  اندرزهای كوچك زندگی که با اتکای به آنها، زندگی را به شادمانی خواهید گذراند و دنیا را برای خود و دیگران، جای بهتری خواهید کرد برای زندگی کردن.

 

از افراد ناشایست دوری کن

 

در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش

 

اصالت داشته باش

 

هیچ وقت به سیاستمداران اعتماد نکن

 

از حدی که لازم است، مهربان تر باش

 

وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن

 

بهترین دوست همسرت باش

 

تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ای، شغل فعلیت را از دست مده

 

سعی کن مفید ترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی

 

از کسی کینه به دل نگیر

 

برای تمام موجودات زنده، ارزش قائل شو

 

شکست را به راحتی بپذیر

 

 وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن

 

 خودت را در گیر مسایل بی اهمیت نکن

 

 هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید

 

 همیشه به قولت، وفادار باش

 

 تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن

 

 عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی

خودت را سرحال نشان دهی

 

 زندگی را سخت نگیر

 

 هیچ وقت قمار بازی نکن

 

 وقتی با کار سختی روبرو شدی

به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است

 

 از وسایلت به خوبی محافظت کن

 

 انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد

 

 برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن

 

 همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش

 

 پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی دوباره از رودخانه عبور کنی

 

 خودت را دست کم نگیر

 

 متواضع و فروتن باش

 

 در ماشینت را همیشه قفل کن

 

 قدرت بخشندگی را از یاد مبر

 

 نسبت به مردمی که به تو می گویند خیلی صادق و بی ریا هستی

محتاط باش

 

 دوستی های قدیم را دوباره تازه کن

 

 سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد

 

 کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان

 

 طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند

شخصی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود

 

بدان در چه وقت باید سکوت کنی