نگارستان

چرخه پایداری احساس و رفتار

چرخه پایداری احساس و رفتار

چرخه پایداری احساس و رفتار

در عالم روانشناسی و علوم رفتاری ، یک اصل وجود دارد که می توان آنرا چرخه پایداری احساس و تفکر و رفتار نامگذاری کرد. این فرآیند متاثر از هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی و رفتاری است که در کلیه سطوح زندگی انسانها حضور مستمر و فراگیر دارد و نقش غالبا منفی خود را بصورت تصاعدی ایفا میکند. مکانیسم این چرخه را همانطور که در شکل زیر ملاحظه میفرمائید تابعی از احساس و تفکر و رفتار است که نهایتا نوید آینده ای مبهم و تاریک در زندگی به لحاظ موفقیت ، شادکامی و تجربه خوشبختی همراه با درک لذتهای معقول و مشروع دنیای پیرامونمان را میدهد که لازم است برای اجتناب از تحمل خسارات فزاینده مادی ، معنوی و روانی ، این چرخه در اسرع وقت متوقف شود و یا به لحاظ ساختاری ، دگرگونی های اساسی را تجربه کند.

چرخه پایداری احساس و رفتار

فرآیند چرخه پایداری احساس و رفتار

هرگاه در اثر سرخوردگی های ناشی از فعالیت های روزمره زندگی و یا شکستهای عاطفی و احساسی منتج شده از مراودات اجتماعی ، احساس بدی در انسان ایجاد میشود لاجرم بدلیل ضعف های روحی روانی موجود در اغلب انسانها از قبیل ضعف در خودآگاهی استعدادهای بالقوه و سوء مدیریت احساسات خویش، فرآیند خودکنترلی در تفکر و عمل ، دچار اخلالی بنیادی میگردد که در اولین بازخورد منفی ، افکار ما را هدف قرار داده و آنرا به دامان اوهام و خیالات سوق میدهد که نتیجه چیزی جز شکست ، یاس و ناامیدی نخواهد بود که در علم روانشناسی به این نوع افکار ، تفکر غیرمنطقی می گویند.

قسمت بد ماجرا تازه از اینجا شروع میشود به گونه ای که هرگاه داده های اطلاعاتی به یک پردازشگر ، ترکیبی از اشتباهات و انحرافات و اطلاعات غیرواقعی باشد نتیجه لزوما ملغمه ای از تمام آنها خواهد بود و یقینا ما را به هدف رهنمون نخواهد کرد که هیچ ، حتی از مسیر هم انحراف چشمگیری خواهیم داشت. هرگاه تفکر غیرمنطقی به سراغ ما آمد عملا ما داده های نادرستی را دریافت خواهیم کرد که با نتیجه گیری بر اساس آن داده های نادرست ، ناگزیر از بروز رفتاری نامناسب خواهیم بود که این رفتار نامناسب الزاما باعث تشدید احساس بد در انسان خواهد شد که بر اساس مکانیسم این چرخه ، تفکرات غیرمنطقی تر و رفتارها نیز نامناسب تر خواهد شد که مجددا بر لایه های احساسات بد افزوده خواهد شد که با ادامه این فرآیند مستمر ، لایه های احساسات بد ، تفکرات غیرمنطقی و رفتارهای نامناسب ، ضخیم و ضخیمتر خواهد شد و یقینا راه برگشت سخت تر و البته بعضا غیرممکن.

راهکار

برای خروج از این چرخه هولناک ، الزاما می باید یکی از اضلاع این چرخه از مدار خارج شود که این کار مستلزم مشاوره های طولانی و مستمر با روان شناس و پزشک روان کاو می باشد تا با ممارست و آموزش به تدریج در روند این فرآیند اخلال ایجاد کرد و آنرا از کار انداخت که البته موفقیت بستگی به میزان اراده و همتی است که فرد درگیر در ماجرا هزینه خواهد کرد که البته راهی طولانی و نفسگیر خواهد بود.

راهکار میانبر

روان شناسان معتقدند که ترفندی وجود دارد که در عین سادگی ، موفقیت را در کوتاه مدت میسر میکند و تقریبا همگی اساتید علم روانشناسی در مورد آن اتفاق نظر دارند که پایگاه آموزشی نگارستان در ادامه رسالت آموزشی خویش ، قصد ترویج این راهکار و رمز موفقیت را دارد به این امید که بکارگیری این اصل بنیادین،نقش پررنگی در ایجاد دگرگونی در احوالات شما در مواجهه با ناملایمات زندگی که در زندگی روزمره ما فراوانند بازی کند. ناهنجاری های فراوانی که در زندگی همگان عمومیت دارد و با استفاده از این ترفند میتوان بدون تحمل هزینه از کنار آن گذشت.

هرگاه احساس بدی سراغ شما آمد ، رفتار کاملا متفاوتی از خود بروز دهید

بطور مثال در مواجهه با بی احتیاطی یک راننده متخلف که شما را برای اجتناب از تصادف مجبور به یک واکنش اضطراری میکند عموما چه عکس العملی خواهید داشت؟ یقینا به صدا درآوردن بوق اتومبیل آنهم بصورت ممتد و در ادامه اعتراضی خشمگینانه به عملکرد غیرمسئولانه آن راننده ، اولین واکنش شما به این رویداد خواهد بود که احتمالا به درگیری کلامی و فیزیکی هم منجر خواهد شد که علاوه براینکه نتیجه رضایت بخشی را بدنبال ندارد بلکه زمان و آرامش خود را نیز فدای افکار و رفتار نامناسب خود کرده اید. همانطور که ملاحظه میفرمائید در این مناقشه می توان اضلاع چرخه مذکور را بخوبی ترسیم کرد. برای خروج از این چرخه ، تنها کافیست رفتاری کاملا متفاوت از واکنش اولیه تان به این رویداد از خود بروز دهید که در این رویداد میتواند لبخندی معنادار برای راننده متخلف و لبخندی زیبا برای استقبال از آرامش برای روح و روان شما باشد.

هرگاه احساس بدی سراغ شما آمد ، رفتار کاملا متفاوتی از خود بروز دهید 

نگارستان