نگارستان

تخمین طول عمر با مدل دست دادن

تخمین طول عمر با مدل دست دادن

دانشمندان دانشگاه کالج لندن متوجه شدند قدرت دست دادن شما می تواند به عنوان نشانه ای برای تخمین طول عمرتان، مورد استفاده قرار گیرد. آن ها توانستند تعادل افراد مسن، قدرت دست آن ها و توانایی بلند شدن از یک صندلی را با خطر مرگ زودرس تطبیق بدهند.

با این بررسی ها مشخص شد افرادی که بهتر از عهده این کارها برمی آیند عمر طولانی تری نیز دارند. محققان امیدوارند پزشکان بتوانند با کمک این تست های ساده، بیماران در معرض خطر را شناسایی کنند. در این تحقیقات، 25 مطالعه مختلف که قبلاً انجام شده است مورد بازبینی قرار گرفت که در آن ها در مجموع بیش از هزاران نفر شرکت داشتند.

موضوع اصلی که در تمام این مطالعات مورد توجه دانشمندان بود ارتباط بین قابلیت های فیزیکی هر فرد و احتمال مرگ او بوده است. اکثر افرادی که در این مطالعات شرکت داشتند عمری بالای 60 سال داشتند. با کمک این تحقیقات مشخص شد افرادی که محکمتر دست می دهند و بیشتر می توانند اشیا را در دست خود بفشارند با احتمال 67 درصد، کمتر از افرادی که از این نظر ضعیفترین وضعیت را دارند در طول مدت تحقیقات جان خود را از دست دادند.

همین رابطه را نیز می توان در مورد دیگر قابلیت های فیزیکی بدن تخمین زد. برای مثال افرادی که آرامتر از دیگران راه می روند نسبت به افرادی که سرعت قدم زدن بیشتری دارند با احتمال 3 برابر بیشتر جان خود را از دست می دهند. همچنین افرادی که کندترین سرعت بلند شدن از صندلی را دارند در مقایسه با سریعترین افراد با احتمال 2 برابر بیشتر در خطر مرگ قرار دارند.

حتی توانایی حفظ تعادل روی یک پا می تواند نشان دهنده خطر مرگ کمتر باشد. قدرت دست افراد در این بین یکی از فاکتورهایی بود که مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. پروفسور آوان آیهی سایر از دانشگاه ساوت همپتون، در این باره گفت: شاید بتوان از قدرت دست دادن افراد بتوان به عنوان راهی برای شناسایی بیمارانی که با مشکلات بیشتر روبه رو خواهند شد استفاده کرد. حتی ما متوجه شدیم با کمک همین معیار ساده می توان تخمین زد که کدامیک از بیماران ما زمان بیشتری را در بیمارستان باقی خواهند ماند و کدام یک زودتر مرخص می شوند.