نگارستان

تست میزان شادمانی

تست میزان شادمانی

تست میزان شادمانی

انسان در برابر عوامل بیرونی و درونی واکنش های مختلفی مانند: شادی، خشم، ترس و اندوه از خود نشان می دهد که به آنها هیجان گفته می شود. این هیجان ها به عوامل پدید آورنده، دیدگاه ها و اندیشه های انسان بستگی کامل دارد که گاه مثبت و گاه منفی است و شادی نیز بعنوان آمال و آرزوی همه انسانها که سخت برای بدست آوردن آن تلاش میکنند و آنرا در همه جهات  و زوایای دنیا ، چه از بعد مادی و چه از بعد معنوی جستجو میکنند و برای بدست آوردنش به هر چیزی متوسل میشوند و چون  راه را اشتباه رفته ایم و با توسل به ثروت و مقام و ...  نتوانستیم آنرا بدست آوردیم با چهره ای ناامید و شکست خورده ، سقوط در دره پوچیها را نیز پذیرا میشویم در حالیکه تنها جایی را که  منشا شادی و آرامش بود و اتفاقا بسیار نزدیک و در دسترس ، نگشتیم و آن جای نزدیک  فکر و ذهن خودمان است.

شادی بعنوان یک موهبت بزرگ الهی عبارت است از آرامش خاطر و رضایت باطن و آن کیفیت زندگی است که همه کس آرزوی یافتنش را دارد و حالتی است که بر اثر آن درد و رنج های روحی در انسان به کمترین حد خود می رسد و سرور باطنی انسان، آشکار و برای مدتی از قید غم ها آزاد می شود. شادی، احساس مثبتی است که در پی خرسندی و پیروزی پدیدار می شود.

اگر شما نیز مایلید بدانید تا چه اندازه شادمان هستید  جملات زیر را به دقت بخوانید و با توجه به اینکه تا چه اندازه احساسات شما را توصیف می کنند به آنها نمره ای از صفر تا 5 بدهید. جمع کل امتیازها از 150 نمره میباشد.

1ـ ارتباط نزدیکم را با کسانی که دوستشان دارم حفظ می کنم.

2ـ با اعضای خانواده ام بخوبی کنار می آیم.

3ـ زندگی ام سرشار از عشق است.

4ـ به کارگیری استعدادهایم کمک بزرگی به دیگران می کند.

5ـ کارم را دوست دارم.

6ـ در کارم به خوبی از استعدادهایم بهره می برم.

7ـ حداقل سه دوست صمیمی دارم که بعضی اوقاتم را با آنها سپری می کنم.

8ـ دوست خوبی هستم.

9ـ دیگران در صورت نیاز، از من درخواست کمک می کنند.

10ـ از مهربان بودن با دیگران احساس رضایت عمیقی می کنم.

11ـ قلباً ترجیح می دهم که در روابطم اعطاکننده محبت باشم تا گیرنده آن.

12ـ به نیازها و احساسات دیگران بسیار حساسم.

13ـ زندگی ام سرشار از فعالیت های برانگیزاننده است.

14ـ چالش های هیجان انگیز را سرلوحه زندگی ام قرار می دهم.

15ـ به فعالیت های متعددی علاقه دارم که می توانم به آنها بپردازم.

16ـ از خودم خوب مراقبت می کنم.

17ـ وقتی را برای استراحت و تفریح در زندگی ام در نظر می گیرم.

18ـ تندرستم.

19ـ به داشتن شخصیت جذاب و دلپذیر شهرت دارم.

20ـ در هر موقعیتی، نیمه پر لیوان را می بینم.

21ـ معتقدم همه چیز بالاخره درست می شود.

22ـ در شرایط پر استرس عملکرد خوبی دارم.

23ـ در اولویت بندی زمان و توان لازم برای انجام امور کفایت دارم.

24ـ به سادگی می توانم تا تمام شدن کارها از تفریح کردن خودداری کنم.

25ـ در هر شرایطی و با هر موقعیتی، با آرامش برخورد می کنم.

26ـ استرسی که تجربه می کنم در حدی است که زندگی ام را جالب کند.

27ـ بندرت تمام وقتم را صرف انجام کار می کنم و زمانی را به خودم اختصاص می دهم.

28ـ از زندگی ام رضایت دارم.

29ـ شاد بودن را به همه چیز ترجیح می دهم.

30ـ در مورد آینده ام خوشبین هستم. 

نتیجه آزمون

امتیاز پایین تر از 80:

افرادی که نمره شان زیر 80 است شادکام نیستند و نیاز به تغییر سبک زندگی دارند. غم و ناراحتی در زندگی این افراد از جمله هیجانات غالب است.

امتیاز بین 80 ـ 120:

این افراد را نمی توان بسیار غمگین نامید. همان طور که نمی توان آنها را شاد توصیف کرد. اگر نمره شما در این حدود قرار دارد، به راهبردهایی برای افزایش شادکامی توجه کنید و سعی کنید نگرش مثبت تری به زندگی داشته باشید.

امتیاز بالاتر از 120:

اگر نمره شما بالاتر از 120 است، باید گفت که شما فردی شاد هستید و تلاش کنید نگرش ها و هیجانات مثبتتان را در همین سطح حفظ کنید. 

توکل بر خداوند از مهمترین عوامل شادی آفرین است

خداوند قدرتی بی انتهاست

دل بستن به او، مایه آرامش است

خداوند بی نهایت است

اما به قدر نیاز تو فرود می آید

به قدر آرزوی تو گسترده می شود

و به قدر ایمان تو كارگشاست