نگارستان

تست ارزیابی میزان وسواس

تست ارزیابی میزان وسواس

ارزیابی میزان وسواس

وسواس یکی از ناهنجاری های روانی انسان است که مشکلات زیادی را در زندگی شخصی و اجتماعی فرد مبتلا ایجاد می نماید که در صورت عدم کنترل و درمان آن، بعضا می تواند بیمار را تا درجه پیشرفته بالا بکشد. برای درمان و کنترل وسواس، ابتدا به ساکن لازم است که تشخیص دهیم که آیا ما وسواس داریم یا خیر؟

تست زیر در راستای همین هدف طراحی شده است تا شما بدانید وسواس دارید یا خیر؟ برای نیل به این هدف لازم است که شما ابتدا سوالات را بخوانید و بدون درنگ، اولین جوابی که به ذهن تان آمد را بصورت بله و یا خیر معین کنید. درپایان تعداد پاسخ های مثبت و منفی خود را بشمرید تا با مقایسه آن با کلید، پی ببرید که دارای وسواس هستید یا خیر.

اگـر مایلید اطلاعات دقیق تر و بیشتری درباره اعتقادات، باورهای بنیادی و شخصیتتان داشته باشید به تست زیر پاسخ دهید و تا حد امكان اجازه دهيد احساساتتان راهنماي شما باشد. به ياد داشته باشيد كه تست‌ها فقط زماني مفهوم خواهند داشت كه آنها را با صداقت پاسخ دهيد.

 • آیا مدت زیادی را صرف تنظیم کاغذها و یادداشت هایتان میکنید تا اگر روزی به آنها احتیاج داشتید دقیقا بدانید که کجاست؟
 • اگر پیشامد غیرمنتظره ای موجب به هم خوردن برنامه ها و عادات روزانه شود، ازاین بابت دلخورمیشوید؟
 • آیا نظم ونظافت همه چیز برایتان اهمیت دارد؟
 • آیا قبل ارخواب کارهای شخصی خاصی انجام میدهید که درصورت تغییر برنامه خوابتان، مختل شود؟
 • آیا معمولا پیش ازآنکه در را به روی کسی بازکنید موها و لباستان را مرتب میکنید؟
 • آیا همیشه تمام قرارهای ملاقات و کارهایی را که باید انجام دهید، دردفتری مینویسید؟
 • اگر احتیاج به چیزی داشته باشید آنرا ازکسی قرض نمیکنید تا منت دیگران را نکشید؟
 • درصورتیکه خانه ای که درآن زندگی میکنید، بهم ریخته و کثیف شود، ناراحت میشوید؟
 • آیا چیزهای بدردنخور را برای روزمبادا نگه میدارید؟
 • آیا بیشتر اوقات کارها را خودتان انجام میدهید وآنرا به کسی واگذارنمیکنید، چون میخواهید به نحو احسن انجام دهید؟
 • آیا همیشه مراقب هستید تا جزئی ترین بدهی ها را جبران کنید؟
 • آیا ازاینکه دراماکن عمومی به میکروب های سایرین آلوده شوید، احساس ناراحتی زیادی مکنید؟
 • آیا تمام پولهایی را که خرج میکنید به دقت حساب میکنید؟
 • اگر درخانه شخص دیگری اقامت داشته باشید آیا تمامی راههای امنیتی را بررسی میکنید تا درصورت بروزحوادث غیرمترقبه، به آن متوسل شوید؟
 • آیا نسبت به قفل کردن در، پنجره یا خاموش کردن چراغ ها یا گاز، وسواس بخرج میدهید؟
 • آیا بعضی عقاید خرافی راباوردارید و به آنها عمل میکنید؟
 • آیا بعضی اوقات وقتی دست هایتان تمیز است نیازبه شستن آنها مییابید؟
 • آیا گاهی اوقات در ذهن تان آنقدرفکر و خیال هست که میخواهید آنها را متوقف کنید؟

جواب تست

دراین تست اگر به 10 سوال یا بیشتر جواب مثبت داده اید، یعنی از وسواس رنج میبرید. هرچه میزان جواب های بله بیشتر باشد، یعنی شما فردی مراقب و باوجدان و منضبط جدی ومشکل پسند هستید و درصورت مشاهده بی نظمی و بی نظافتی درمحیط اطرافتان، ناراحت و عصبانی میشوید.

درصورتی که تعدادجوابهای مثبت شما کمتر از 10 باشد، یعنی فردی راحت هستید و نیازبه نظم و انظباط درشماوجود ندارد.