نگارستان

خصلتهای بد اما پرمنفعت

خصلتهای بد اما پرمنفعت زنان

روانشناسی ازدواج

برخی خصلتها و رفتارها وجود دارند که در نظر هر شخص میتواند بسیار نکوهیده باشد کما اینکه در تعالیم آسمانی نیز از آنها به بدی یاد شده است و از انسانها خواسته شده است که از آن دوری بجویند مانند حسادت ، پرحرفی و ... ، اما این تعبیری کلی از این خصایص است که مورد تایید همگان قرار دارد اما لازم است بدانید که همین خصایص نکوهیده در شرایط زمانی و مکانی خاصی میتوانند نعمتی و لطفی از طرف خداوند باشند که باعث منفعت و پیشرفت انسانها میگردد و باز این اصل را به ما یادآوری میکند که هر چیزی که توسط پروردگار آفریده شده است بدون دلیل و منطق نبوده و به کاری خواهد آمد.

پرحرفی

برخی از مردان از پرحرف بودن زنان گله مند هستند اما مردان باید  بدانند که اگر از زاویه ای دیگر به آن بنگرند پرحرفی زنان بسیار مفید است و این رفتار نعمتی از جانب خداوند است که به زنان داده تا بتوانند از این طریق روابطی عاطفی با همسرشان ایجاد کنند. اگر زنان مانند مردان کم حرف باشند، همه دنیا و عالم منزوی می‌شوند و رابطه صمیمی و خوبی وجود ندارد. پرحرفی زنان باعث می‌شود که فرزند آنها تکلم یاد بگیرد. از زمانیکه مادر باردار است تا زمانیکه به دنیا می‌آید با فرزندش حرف می‌زند و در رفتار و تکلم فرزند تاثیر بسزایی دارد.

خرید کردن و حس تنوع طلبی

برخی از مردان زنان را به خریدن اشیاء تزیینی و متنوع و هزینه کردن بی مورد متهم می‌کنند؛ اما نمی‌دانند که اگر این خصوصیات در زنان وجود نداشت تنوع غذا، جذابیت‌های محیطی که خود یک نعمت محسوب می‌شود وجود نداشت و مردان از آن بی‌بهره بودند. اگر زندگی فقط براساس ذائقه مردان بود، همه افراد مانند انسانهای اولیه در غار زندگی می‌کردند. این رفتار زنان باعث می‌شود تا تنوع در دنیای پیرامون مردان ایجاد شود و از آن لذت ببرند. زمانی‌که مرد توجه‌ای به این زیبایی‌ها و تنوع نکند، به نظرش افراط می‌آید وهمیشه از این بابت شاکی است که زن هزینه بی‌مورد می‌کند و با این کار همسرش مخالف است که این مخالفت ناشی از تفاوت خصوصیات اخلاقی و تفاوت در نگرش مردان و زنان به زندگی و پیرامون آن است که زنان باید مدیریت کرده و سلیقه مردان را هم در این مورد به کار گیرند تا احساس نارضایتی نکنند.

چشم و هم چشمی

چشم و هم چشمی زنان یکی دیگر از رفتارهایی است که موجب آزار مردان می‌شود؛ اما مردان باید بدانند که اگر این خصوصیات نباشد البته نه در حد افراط، رقابت ایجاد نمی‌شود و هیچ انگیزه و پیشرفتی در زندگی آنها صورت نمی گیرد.

حسادت

حسادت یکی از بدترین و منفورترین خصلتهای بشر است که باعث شر و زیان بسیاری در انسانهاست که هم در ادیان الهی و هم در جوامع بشری از خانواده گرفته تا مدرسه و دانشگاه ، آنرا مورد سرزنش قرار داده و انسانها را به دوری از آنها سفارش بسیار شده است اما در عین حال عدم وجود خصلت  حسادت در زنان (البته دراندازه معقول و کنترل شده اش) باعث فاجعه ای بزرگ در بنیان خانواده ها خواهد شد. زیرا وجود این خصلت در زنان باعث میشود که هیچ شریکی را در زندگی و قلب شوهرش برنتابد به گونه ای که عدم توفیق در این زمینه را بزرگترین ناکامی زندگی خود میداند که در آن صورت به ندرت این شرایط را تحمل خواهد کرد. از اینرو زنان سعی میکنند حوزه روابط شوهران خود را با دیگر زنان چه به لحاظ کاری یا اجتماعی در کنترل و سیطره خود داشته باشند و در نتیجه ، مردان نیز با دانستن این حساسیت بزرگ زنان ، تلاش در عدم برانگیختن آن خواهند کرد لذا عمدتا به همین دلیل ، بنیان خانواده ها از خطر از هم گسیختگی نجات پیدا خواهد کرد.