نگارستان

شرح وظایف مرد در خانواده

روانشناسی ازدواج

خانه و خانواده، مامن و کانون عشق و زندگیست که مرد خانواده، جوانی

و زندگی خود را در طبق اخلاص میگذارند و بدون هیچ چشمداشتی ...

 

خانه و خانواده، مامن و کانون عشق و زندگیست که مرد خانواده، جوانی و زندگی خود را در طبق اخلاص میگذارند و بدون هیچ چشمداشتی، عاشقانه آنرا تقدیم عزیزان خود میکنند و همچنان که گذر عمر را در سیمای خود میبیند اما از لذت عزیزانش، لذت میبرد و خوشبختی خود را در رفاه آنها و در آسایش آنها مینگرد. اما این پایان ماجرا نیست و نمیتواند فصل ختامی بر وظایف مرد باشد زیرا به حکم آموزه های دینی، خانواده بعنوان اولین و اصلی ترین آزمون رعایت حقوق انسانی برشمرده میشود و اصولا یک مسلمان واقعی تمرین رعایت حقوق دیگران را از خانواده خود شروع میکند و پس از پشت سر گذاشتن اولین آزمون با موفقیت ، میتواند مجوز شرکت در آزمون رعایت حقوق انسانی در جامعه را کسب کند. مضاف بر اینکه دیرزمانی نیست که دوران مردسالاری را پشت سر نهاده ایم و باید باور کنیم که همسر ما ، شریک زندگی ماست. نگارستان برای اینکه کانون زندگی برای همه انسانها منشا آرامش باشد و علاوه بر داشتن وجدانی آسوده ، بتوانند برای استحکام بنیان خانواده خود ، شرایط و فضای مناسبی به وجود آورند به تعدادی از وظایف مردها در ارتباط با خانواده اشاره دارد.

محبت ابتدایی نسبت به همسر

محبت بین زن و مرد در صورتی مطلوب و کامل است که ابتدا توسط شوهر اظهار شود . در مقابل این اظهار محبت ، معمولاً عکس العمل زن، یک ارتباط متقابل توأم با محبت فراوان و گسترده است . اگر شوهری انتظار داشته باشد که همسرش نسبت به او ابراز محبت و علاقه بکند ، بدون آنکه خود او در این کار پیشقدم شود ، در ایجاد یک زندگی مطلوب و توأم با صمیمیت عاطفی موفق نخواهد بود .

احترام به همسر

مرد بایستی به همسر خود ، بخصوص در حضور دیگران احترام بگذارد.این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد . زن نیازمند دریافت محبت و احترام از شوهر است ، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته باشد . این امر باعث می شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس ، شوق او را به زندگی زناشویی،و آمادگی وی را برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت ها و سختی های احتمالی بیشترمیکند .

خوشرویی و خوش خلقی

مرد چون از قدرت جسمی و فیزیکی بیشتری نسبت به زن برخوردار است باید مراقبت کند در مواقع ناراحتی و خشم ، تندی ها و سخت گیری های بیجا نداشته باشد . بر عکس،او باید در ایجاد یک فضای آرام ، صمیمی و اطمینان بخش در محیط خانواده خود بکوشد . بدخلقی شوهر در خانواده باعث دلزدگی همسر و دیگر اعضای خانواده خواهد شد . این امر کاهش نفوذ گفته ها و دستورهای مرد بر روی آنان را به همراه دارد و در روند شکل گیری خصوصیات روانی و تربیتی که از نقش های بسیار مهم خانواده است ، ایجاد اختلال و مشکل می کند .

ایجاد آسایش و توجه به نیازهای خانواده

از وظایف مهم شوهر آن است که نسبت به وسع و توان خود برای اعضای خانواده گشایش ایجاد کند . شوهر بایستی روحیه توجه به نیازهای زن و فرزندان را در محیط خانه داشته باشد و در بین کارهای خود برای رسیدگی به امور مختلف خانه برنامه ریزی کند . توجه به امور خانه از قبیل تهیه مایحتاج و خواسته های احتمالی همسر یا فرزندان از خصوصیاتی است که هم حکایت از توجه شوهر به کانون خانواده دارد و هم در همسر اطمینانی نسبت به شوهر به وجود می آورد که حتی در مواقع تنگدستی و مشکلات مالی او وظیفه خود می داند مراعات حال شوهر را بکند ، چون از این نکته آگاه است که اگر چیزی در دسترس شوهر باشد از خانه و خانواده دریغ نخواهد کرد .

احساس غیرت نسبت به همسر

مرد باید همچون حصاری زن را در حمایت و مراقبت قرار دهد . این حالت، هم باید در مراقبت نسبت به عفاف و پاکدامنی زن باشد و هم در توجه به نیازهای عاطفی او . توجه مرد به عفاف همسر خویش شرط اولیه حفظ حریم خانواده و حفظ سلامت اخلاقی آن است. حالت غیرت و حمیت مرد اثر دیگری نیز در روحیه و رفتار زن دارد ، به این صورت که در او احساس امنیت و اعتماد در پناه شوهر به وجود می آورد که یک احساس لذت بخش و مطلوب برای اوست و در افزایش عشق و محبت وی به شوهر مؤثر است.