نگارستان

تست هوش سارق کشتی یونانی

تست هوش سارق کشتی یونانی

کشتی یونانی وسط دریا بود و قبل از رسیدن به مقصد، کاپیتان کشتی رفت که حمام کند. ساعت طلایش که مارک رولکس بود با انگشترش که نگین الماس داشت را درآورد و روی میز گذاشت اما بعد از اینکه از حمام بیرون آمد نه ساعتش را دید و نه انگشترش را.

چهار تن از همکاران خود را شامل افسر ملوان، افسر مخابرات، رییس دریانوردان و افسرمکانیک را صدا کرد و از همه آنها فقط یک سوال پرسید: یک ربع قبل کجا بودید؟

افسرملوان که اصالت هندی داشت، گفت: من خواب بودم زیرا کشیک نیمه شب با من است.

افسرمخابرات که اصالت انگلیسی داشت، گفت: من در اتاق مخابرات مشغول بودم و داشتم خبر رسیدنمان را به بندر بعدی، تلگراف میکردم.

رییس دریانوردان که اصالت سریلانکایی داشت، گفت: من بالای دکل بودم و داشتم پرچم را که وارونه شده بود، درست میکردم.

افسرمکانیک که اصالت مصری داشت، گفت: من در موتورخانه بودم و داشتم نقص فنی موتور سمت راست را درست میکردم.

به محض اینکه صحبت چهارافسر تمام شد، کاپیتان دزد ساعت و انگشترش را شناخت.

سوال: سارق کیست و چگونه کاپیتان او را شناخت؟