نگارستان

تست هوش تاریخی

تست هوش تاریخی

تست هوش تاریخی

همواره تست های هوش، منبع موثقی بوده اند جهت ارزیابی میزان هوش و ذکاوت انسانها که این تست ها از منابع مختلفی استخراج شده اند که یکی از این منابع تخصصی، اطلاعات تاریخی اشخاص است.

در این مقاله، پایگاه آموزشی نگارستان در راستای گسترش و توسعه دانش و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی انسانها، تحلیلی دارد بر تست هوش تاریخی، که امید است مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته و تاثیری سازنده در اعتلای بشریت به سوی آگاهی داشته باشد، چیزی که کمترین رسالت ماست.

شما می توانید با پاسخ به تست هوش تاریخی زیر که در یک دانشگاه، جایزه ای بالغ بر یک میلیون دلار برایش تعیین شده بود، میزان هوش و ذکاوت خود را تست فرمایید.

1- جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟

الف- 116 سال

ب-   99  سال

ج-   100 سال

د-    150 سال

2- کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟

الف- برزیل

ب-   شیلی

ج-   پاناما

د-   اکوادور

3- مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

الف- ژانویه

ب-   سپتامبر

ج-   اکتبر

د-    نوامبر

4- کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟

الف- ادر

ب-   البرت

ج-   جورج

د-    مانوئل

5- نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس آرام از چه منبعی گرفته شده است؟

الف- قناری

ب-   کانگرو

ج-   توله سگ

د-    موش صحرایی

 یکی از آزمون دهندگان، به این ترتیب به سوالات جواب داد:

1- از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد.

2- ازدانش آموزان دانشگاه برای جواب دادن کمک خواست.

3- از خدا برای جواب دادن کمک خواست.

4- این سوال رو با پرتاب سکه جواب داد.

5- از خیر یک میلیون دلار گذشت. 

اگر شما فکر میکنید که از آن شخص باهوشتر هستید و به هوش او میخندید، پس لطفا به جواب صحیح سوالات در زیر توجه کنید: 

1- جنگ 100 ساله( 1453-1337 میلادی) به مدت 116 سال به درازا کشید.

2- کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته میشود.

3- انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود.

4- نام کوچک شاه جورج، آلبرت بود که او در سال 1936، نام کوچک خود را تغییر داد.

5- توله سگ صحیح است زیرا جزیره قناری در زبان اسپانیایی Insularia Canaria است که در فارسی به معنی جزایر توله سگها می باشد. 

نتیجه اخلاقی

هرگز در مورد ظواهر، قضاوت نکنید و به ذکاوت خود مغرور نشوید 

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت