نگارستان

تست هوش حرفه ای

تست هوش حرفه ای

تست هوش حرفه ای

آیا مایلید میزان هوش و آی کیو خود را بدانید من به شما توصیه میکنم که  در مورد این تست ، بی خیال تمایلتان شوید چون به نتایج ناگواری خواهید رسید زیرا این تست  طوری طراحی شده که ۹۸% افراد نمیتوانند به آن پاسخ دهند زیرا به منطق بسیار قوی نیاز دارد ، اگر شما توصیه ما را جدی نمیگیرید و میخواهید هوشتان را تست کنید  بفرمائید ببینید آیا جزء ۲% افراد هوشمند جهان هستید یا خیر !؟

فرضیات :

۱) در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.

۲) در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.

۳) این پنج صاحب خانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند. 

آزمون :

کدامیک ماهی نگهداری میکنند؟ 

راهنمایی:

۱- مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.

۲-مرد سوئدی، یک سگ دارد.

۳-مرد دانمارکی چای می نوشد.

۴-خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.

۵-صاحبخانه خانه سبز، قهوه مینوشد.

۶-شخصی که سیگار مال پال می کشد پرنده پرورش می دهد.

۷-صاحب خانه زرد، سیگار دانهیل میکشد.

۸-مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر مینوشد.

۹-مرد نروژی، در اولین خانه زندگی میکند.

۱۰-مردی که سیگار بلندز میکشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی میکند.

۱۱-مردی که اسب نگهداری میکند، کنار مردی که سیگار دانهیل میکشد، زندگی میکند.

۱۲-مردی که سیگار بلومستر میکشد، آبجو می نوشد.

۱۳-مرد آلمانی سیگار پرینس میکشد.

۱۴-مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی میکند.

۱۵-مردی که سیگار بلندز میکشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.

 

پاسخ تست حرفه ای

 

مطالب مرتبط: 

مجموعه تست های هوش و ذکاوت