نگارستان

تست هوش ریاضی 4

تست هوش ریاضی سری چهارم

تست هوش ریاضی سری چهارم

در جدول زیر، یک رابطه منطقی بین اعداد برقرار است که شما باید رابطه منطقی موجود را کشف کرده و عدد مناسب را بیابید و با قرار دادن آن به جای علامت سوال، میزان هوش و استعداد ریاضی خود را تست نمایید.

 

تست هوش ریاضی سری چهارم

 

مطالب مرتبط: 

مجموعه تست های هوش و ذکاوت

 

پاسخ آزمون 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ صحيح عدد 2 است