نگارستان

تست هوش تصویری 5

تست هوش تصویری 5

تست هوش تصویری 5

در تصویر زیر، 25 حیوان مستتر شده است که شما باید با دقت و ریزبینی، آنها را بیابید. شما بر اساس تعداد حیوانی که می یابید، می توانید میزان هوش خود را بسنجید. ناگفته نماند که در این تست تصویری، محدودیت زمانی وجود دارد و شما تنها ۱ دقیقه فرصت دارید تا هر ۲۵ حیوان را بیابید.

 

تست هوش تصویری 5

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت