نگارستان

تست هوش تصویری 4

تست هوش تصویری 4

تست هوش تصویری 4

در این تصویر، 13 چهره انسان مخفی شده است که شما باید با دقت و ریزبینی، آنها را بیابید که بر اساس تعداد چهره ای که می یابید و طبق جدول زیر می توانید میزان هوش خود را بسنجید. 

 

تست هوش تصویری 4

 

نتیجه آزمون

اگر بین ۰ تا ۵ چهره را پیدا کردید سبک مغز
اگر بین ۶ یا ۷ چهره را پیدا کردید کند ذهن
اگر بین ۸ یا ۹ چهره را پیدا کردید معمولی
اگر بین ۱۰ یا ۱۱ چهره را پیدا کردید خوب
اگر بین ۱۲ یا ۱۳ چهره را پیدا کردید نابغه

مطالب مرتبط:

مجموعه تست های هوش و ذکاوت