نگارستان

بازی های رایانه ای

بازیهای رایانه ای

روانشناسی کودکان

بازیهای رایانه ای و نقش آن در شخصیت و رفتار کودکان و نوجوانان

شتاب روزافزون محبوبیت و گسترش بازیهای رایانه ای ، سهولت دسترسی و دستیابی به آن از طریق خرید و فروش انواع سی دی ها،کپی و رایت کردن برنامه ها و فایلها،ریختن برنامه های گوناگون در فلش ممریها،انتقال از طریق ایمیل و غیره ، به تهدید بزرگی برای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است که موجب نگرانی پدران و مادران است زیرا  در گذشته بازیهای کودکان به طور حضوری و چهره به چهره انجام میشد و فعالیتهای متنوعی را در بر داشت (بازیهای فکری ، بدنی و اجتماعی). در حالیکه بازیهای رایانه ای ، نوعا بی تحرک هستند و روابط عاطفی خاصی را ایجاد نمیکند که این موضوع مورد توجه متخصصان بابت پیامدهای آموزشی و آثارزیانبار و اعتیادآور اینگونه بازیها بویژه ماهیت خشونت آمیز آنها شده است. به باور آنان این نوع بازیها موجب بروز خشونت و رفتارهای ضداجتماعی ، بروز بیماریهای روانی و اختلالهای رفتاری مانند افسردگی ، اختلال کاستی توجه و در نهایت با کاهش ارتباطات اجتماعی ، موجب ضعیف تر شدن روابط عمومی وعملکرد اجتماعی می شود ، گرچه بازیهای رایانه ای نیز به مثابه شمشیر دولبه عمل میکند و نشانه های مثبت ومنفی فراوانی برای کودکان  به همراه دارد که پژوهشها و شواهد علمی میتواند آنرا مورد ارزیابی و کنکاش قرار دهد ، نه حدس و گمانهای شخصی و ذهنی.

اثرات مثبت بازیهای رایانه ای

حقیقت اینست که پژوهشها و شواهد علمی در این زمینه نتایج گوناگون و گاه متناقضی ارائه داده اند بطوریکه برخی از پژوهشگران بر این باور هستند که استفاده از بازیهای رایانه ای ، آثار مثبت آموزشی و رشد شناختی بدنبال دارند و تاثیری نیرومند در یادگیری آشکار و یادگیری نهفته (توانایی حل مسئله و پیروزی در جنگ) کودکان دارند که این مسئله ، هنوز برای اکثر والدین تعجب آور و غیرقابل قبول است زیرا یکی از نگرانیهای پدران و مادران در باره بازیهای رایانه ای این است که اینگونه بازیها با جذابیتهایی که دارند موجب میشوند کودکان و نوجوانان کمتر به درس خواندن ، مطالعه و انجام تکالیف درسی تمایل نشان دهند.

اثرات منفی بازیهای رایانه ای

کودکانی که ساعتهای طولانی به بازیهای رایانه ای می پردازند لب فرونتال مغزشان تکامل نمی یلبد. لب فرونتال نقش بسزایی در تکامل حافظه،توجه و یادگیری دارد. اینگونه افراد مستعد اعمال خشونت آمیز هستند و کمتر توانایی کنترل رفتارشان را دارند.

بازیهای رایانه ای زمینه ساز بروز شمار فراوانی از مشکلات جسمانی و روانی میشود مانند: درد مفاصل در مچ دست و انگشتان وگردن، شب ادراری و بی اختیاری مدفوع در کودکان،حمله های صرعی و نظایر آن.

بازیهای رایانه ای موجب منفعل شدن،گوشه گیری و تنهایی کودکان میشود و این روند در بزرگسالی نیز ادامه پیدا میکند.