نگارستان

خوش‌‌خط شدن فرزندان

خوش‌‌خط شدن فرزندان

روانشناسی کودکان

زیبایی یکی از موهبتهای الهی است که هر انسانی ، آنرا تحت هر عنوان و قالبی دوست دارد و به آن تمایل نشان میدهد. خط زیبا نیز یکی از این هنرهای زیباست که طرفداران بسیاری دارد تا آنجا که به خالق یک خط زیبا ، صفت هنرمند اطلاق میشود. از آنجا که برخی ، خوش‌خطی  را از جمله صفات ارثی می‌دانند و شواهدی برای اثبات این مدعا دارند لیکن ذاتی بودن خط‌خوش به آن معنا نیست که این صفت قابل یادگیری نباشد. بنابراین لازم است از ابتدا که بچه‌ها به دبستان می‌روند با توجه به یک رشته ملاحظات و انجام تمرین‌هایی چند، دانش‌آموزان را به اهمیت خط خوش واقف و این قابلیت را در آنان تقویت کرد که پرورش قابلیت خو‌شنویسی در بچه‌ها می‌تواند امتیازی چشمگیر در بزرگسالی برای آنان به همراه داشته باشد. پس اگر می‌خواهید فرزند خوش‌خطی داشته باشید میتوانید در ادامه این مطلب از سایت نگارستان علل بوجود آمدن بدخطی در کودکان و روشهای رفع بدخطی را ملاحظه فرمایید.

علل بدخطی

توجه نکردن دانش‌آموزان به خط زمینه دفتر و تخته کلاس

اضطراب و نگرانی دانش‌آموزان هنگام نوشتن

نداشتن اعتماد به نفس هنگام نوشتن

نداشتن آ‌مادگی جسمانی، روانی، روحی

وجود اختلالات یادگیری در دانش‌آموزان

نداشتن هدف و انگیزه برای زیبانویسی

مواجه شدن دانش‌آموزان با حجم زیاد تکالیف

تندنویسی تکالیف

استفاده از خودکار، روان‌نویس و وسایل مشابه آن

بی‌توجهی به هنر

فشردگی برنامه کلاسی در یک نیمروز و فشار بر دانش‌آموزان به سبب دو یا چند نوبتی بودن مدرسه

استفاده از ابزار نامناسب از جمله مداد کوتاه و کاغذ بدون خط به خصوص در پایه‌های اولیه ابتدایی

بی‌‌دقتی هنگام نوشتن و رعایت نکردن هم شکلی، هم اندازه و هم فاصله بودن واژگان

بی‌دقتی برای تمیز و مرتب نوشتن

تراکم بیش از حد شاگردان در کلاس و نداشتن فضای مناسب و کافی برای نوشتن

دادن تکالیف نامناسب و بدون تناسب با توانایی کودکان

بی‌اعتنایی اغلب معلمان ابتدایی به استفاده از خط‌ نستعلیق و  آموزش آن

واکنش‌های منفی و نامناسب بعضی معلمان در برخورد با نوشته‌های دانش‌آموزان

جدی نگرفتن یادگیری خط از طرف خانواده و مدرسه و نبود مراقبت‌های لازم

نبود انگیزه، حوصله و دانش لازم نزد برخی معلمان ابتدایی برای آموزش خط به دانش‌آموزان

بدخطی بعضی از والدین، سرمشق نامناسبی برای کودکان است

دادن سرمشق‌هایی با رسم‌الخط نامناسب به دانش‌آموزان

ندانستن روش‌ و راهکارهای، خوشنویسی و اجرا نکردن تمرین‌های لازم

قرار دادن چپ دست و راست دست در کنار هم هنگام نوشتن

بی‌توجهی به زیبایی هنری خط که باعث تقویت روح لطیف در کودکان می‌شود

نبود دستورالعمل مشخص و روشنی برای آموزش خط نستعلیق به منظور تکرار و تمرین دانش‌آموزان

آشنا شدن دانش‌آموزان با خط نسخ ماشینی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

خط نسخ روی کاغذ حجم بیشتری می‌گیرد، اما واژگان در خط نستعلیق جای کمتری اشغال می‌کنند

خط نسخ به سبب نداشتن سیرهای دایره‌ای و انحناها و قوس‌های موجود در مفردات و کلمات صرفاً یادگیری در خواندن و نوشتن را تسهیل می‌کند و تأثیری در خوش‌نویسی ندارد

روشهای رفع بدخطی

در کلاس اول ابتدایی از مجرب‌ترین و علاقه‌مند‌ترین معلمان استفاده شود

تمهیداتی به عمل آید که معلم درس اول بتواند در حین آموزش از ابزارهای سمعی بصری استفاده کند

معلمان با اصول صحیح نوشتن آشنا و دارای خط خوش باشند

برای معلمان در زمینه خط نستعلیق دوره‌های کارآموزی آموزش ضمن خدمت گذاشته شود تا پس از دیدن دوره‌های لازم، در کلاس حضور یابند

انگیزه آموزش خط زیبا به دانش‌آموزان در معلمان تقویت شود

معلمان در مورد خط بچه‌ها را توبیخ نکنند

‌معلم با رفتار خود در میان دانش‌آموزان تبعیض قایل نشود

با رسیدگی انفرادی به نوشته‌های کودکان ضعیف ، دلیل بدخطی بررسی و برای برطرف کردن آن تمهیدات لازم اندیشیده شود

علاقه و انگیزه برای صحیح نوشتن و زیبانویسی را در کودکان تقویت کنند

به تفاوت‌های فردی و نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان توجه شود

مقدار تکالیف با توانایی کودکان تناسب داشته باشد

تکالیف هدفدار باشد و باعث تقویت قوای ذهنی کودک شود

تکالیف به گونه‌ای باشد تا تمرین و تکرار آنها باعث تثبیت یادگیری شود

تکالیف به صورت مستمر مورد رسیدگی معلم قرار گیرد و او از تشویق و تذکر استفاده کند

اهمیت انجام دادن تکالیف نوشتنی برای کودک مشخص باشد

از الفاظ مناسب و زیبا مانند بسیار خوب، عالی، آفرین فرزندم و... در تأیید نوشته‌های کودکان استفاده شود

هرگز نباید تکالیف دانش‌آموزان را خط زد، زیرا انگیزه زیبا نوشتن را در آنها از بین می‌برد

در نوع تکالیف تنوع وجود داشته باشد تا رغبت انجام دادن آن در دانش‌آموز ایجاد شود

بعضی اشتباهات دانش‌آموزان چشم‌پوشی شود و او مورد راهنمایی قرار گیرد

هدف از نوشتن به صورت خط نستعلیق برای دانش‌آموزان روشن باشد

دانش‌آموزان به خط زمینه دفتر و تخته کلاس توجه کنند

دانش‌آموزان به جهت‌های حرکت در نوشتن مانند بالابه پایین، راست به چپ و زیر خط دقت کنند

کودک مداد را به طور صحیح در دست بگیرد و برای نوشتن، از ابزار مناسب استفاده کند

با رعایت نظم و پاکیزگی صفحه دفتر خود را کثیف نکند

زیاد درشت و زیاد ریز ننویسد و به یک اندازه نوشتن عادت کند

در آغاز نوشتن از دفاتر خط‌دار استفاده کند تا بتواند در مراحل بعدی بدون استفاده از خط زمینه مطلب خود را در خطی مستقیم و درست بنویسد

دانش‌آموزان عادت کنند واژگان را یک‌سره و یک باره بنویسند و سپس نقطه‌های حروف هر کلمه را بگذارند

بهتر است تا زمانی که شاگردان به درست نوشتن عادت کنند، تکالیف خود را در کلاس و زیر نظر مستقیم معلم انجام دهند

دانش‌آموزان نوشتن واژگان دیگر را نیز تمرین کنند و نوشتن کلمات و رونویسی مختص به کتاب نباشد تا درست نوشتن کلمات دیگر را نیز یاد بگیرند

از وضع خانوادگی، مالی، فرهنگی، توانایی‌ها، حالات روحی روانی، عاطفی و بهداشتی دانش‌آموزان اطلاعات کافی در دست باشد، زیرا گاهی انگیزه‌های بدخطی ناراحتی‌های روحی  عاطفی و فرهنگی است

‌ یک رسم‌الخط یک دست و یکسان به خط ریز نستعلیق یا شبیه آن برای سال اول در نظر گرفته شود

کتب درسی با رسم‌الخط تلطیف شده خط نستعلیق چاپ شود

نگاه کردن به خط نستعلیق(مشق نظری) تأثیر زیادی در خوش‌نویسی دارد. بنابر این بهتر است از پایه اول دانش‌آموز با این خط آشنا شود

به ساعت خوشنویسی اهمیت بیشتری داده شود

برای استفاده از خط نستعلیق به صورت مداوم و مستمر تأ‌کید شود

از رسم‌الخط‌های تحریری برای تقویت مهارت دانش‌آموزان در نوشتن استفاده شود ، مانند تمرین‌هایی برای پر رنگ‌کردن کلمات تحریری، کپی کردن از روی آنها جهت تمرین، شبیه‌سازی به طور مستقیم از طریق نگاه کردن(مشق نظری) و عمل سایه‌زدن

هرگز فراموش نکنید

کودکان وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.