نگارستان

بررسی میزان اعتماد به نفس کودکان

بررسی میزان اعتماد به نفس کودکان

بررسی میزان اعتماد به نفس کودکان

اعتماد به نفس یکی از شاخص های تاثیرگذار در روند روبه رشد پیشرفت انسان ها در زندگی شخصی و اجتماعی از جهات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که به همین دلیل، بررسی و تقویت آن در صورت لزوم، اولویتی حیاتی محسوب میگردد و به دلیل شکل گیری شخصیت و روحیات انسان در دوران کودکی، لزوم اهتمام به بررسی چنین فرآیندی بصورت ویژه، در دوران کودکی به شدت افزایش می یابد.

کودکان با باطنی آسمانی و چهره ای پاک و معصوم با ویژگی های منحصربفرد و تقدیر خاص خود، پا به این دنیا می گذارند و ما مسئول هستیم که با تربیت شایسته و صحیح، این خوبی و پاکی را برایشان حفظ کنیم. کلید اصلی تربیت، درک شخصیت و خُلق و خوی کودک است تا در کنار آن بتوان استعدادها و تمایلات او را شناسایی و آنها را در مسیر توانایی های ویژه و خاص خودشان پرورش داد.

برهمین اساس، پایگاه آموزشی نگارستان، تحلیلی دارد بر سنجش میزان اعتماد به نفس در کودکان، باشد که زمینه ساز موفقیت، شکوفایی و سلامت جسمی و روحی آنان در فردای زندگیشان گردیم، چیزی که کمترین رسالت ماست.

اعتماد به نفس پایین یا اعتماد به نفس بالا، مانند سایر ویژگی‌های شخصیتی کودکان، دارای نشانه‌های مختلفی است. با شناخت این نشانه‌ها، می‌توانید میزان اعتماد به نفس کودک دلبندتان را تشخیص داده و در راستای بهبود یا تقویت آن اقدام کنید.

نشانه‌های کودک دارای اعتماد به نفس پایین

در این بخش تعدادی از نشانه های کودکانی که دارای اعتماد به نفس پایین هستند، ارایه شده است. هر چه کودک نشانه های بیشتری داشته باشد و شدت این نشانه ها بیشتر باشد، اعتماد به نفس او پایین تر است.

این نشانه ها عبارتند از:

کودک خود را حقیر و بی‌ارزش می‌داند.
از انجام کارهای جدید اجتناب می‌کند.
آرزو دارد که فرد دیگری باشد.
تصمیم گیری برایش دشوار است.
به آینده امیدوار نیست.
به بچه‌های کوچک‌تر از خود تمایل به زورگویی دارد.
در برابر همسالانش احساس ضعف می‌کند.
تحت سلطه همسالان خود است.
درباره خودش اطلاعات کمی به دیگران می‌دهد.
گوشه‌گیر است و در مهمانی ها و مجالس شرکت نمی‌کند.
درباره همسالانش به ویژه کسانی که از او برتر هستند، بدگویی می‌کند.
در رویایی با شرایط جدید مضطرب می‌شود.
در مدرسه و کلاس درس، کم حرف می‌زند.
نیاز دارد که به او توجه کنند.
از شکست می‌ترسد.
در دوست‌یابی و حفظ دوستانش مشکل دارد.
نیاز شدیدی به تشویق و جلب توجه دیگران دارد.

نشانه‌های کودک دارای اعتماد به نفس بالا

در این بخش تعدادی از نشانه‌های کودکانی که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند، ارایه شده است. هر چه کودک نشانه های بیشتری داشته باشد و شدت نشانه ها در او بیشتر باشد، اعتماد به نفس او بالاتر است.

این نشانه عبارتند از:

کودک برای خود ارزش و احترام قایل است.

با دیگران به خوبی ارتباط برقرار می‌‌کند.

به توانایی های خود اعتماد دارد.

انتقاد را بدون احساس خشم و گرفتن حالت تدافعی می‌پذیرد.

تجارب جدید را می‌پذیرد.

توانایی تحمل شکست را دارد.

می‌تواند احساساتش را ابراز کند.

می‌تواند نظرش را برای دیگران بیان کند.

در موقعیت‌های اجتماعی احساس راحتی و شادی می‌کند.

در موقعیت‌های اجتماعی شرکت می‌کند.

هرگز فراموش نکنید

کودکان وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند، می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند، می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند، می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند، می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند، بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند، اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند، با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند، عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند، دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با تایید زندگی کنند، با هدف زندگی کردن را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند، حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند، دفاع از حقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند، اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبت زندگی کنند، زندگی در دنیای امن را می آموزند.