01/16 1397

راز زندگی زیبا

راز زندگی زیبا

عاشق طرز فکر آدم ها نشوید

آدم ها زیبا فکر می کنند، زیبا حرف می زنند اما زیبا زندگی نمی کنند

رومن پولانسکی


اشتراک در تلگرام