نگارستان

زیردریایی کلاس آکولا کوسه شکار

زیر دریایی اتمی کلاس آکولا ملقب به کوسه شکار

زیر دریایی

با پیشرفت دانش نظامی در عرصه های گوناگون و فروش این تکنولوژیها به کشورهای مختلف، کشورهای ابرقدرت در عرصه نظامی برای حفظ برتری نظامی خود نیاز به ارتقاء تجهیزات نظامی خود با حفظ اسرار تکنولوژیهای جدید بکار رفته در این تجهیزات پیدا کردند. نیروی دریایی هم به تبع این تغییرات مجبور به ارتقاء تواناییهای خود بوده است و پس از همه گیر شدن استفاده از کشتیها و ناوهای جنگی  در نیروهای دریایی کشورها ، لزوم داشتن شناورهای زیرسطحی و مخفی از دید دشمن اجتناب ناپذیر گردید که این فرایند موجب ظهور زیردریائیها گردید و با گذشت زمان متحمل تغییرات و بروزرسانیهای فراوانی جهت ارتقاء توانائیهای آن گردید که در ادامه مطلب با یکی دیگر از زیردریائیهای پیشرفته ساخت بشر آشنا خواهید شد.

زیر دریایی آکولا ملقب به کوسه شکار (پروژه 971) ، یک زیر دریایی تهاجمی هسته ای و ساخت کشور روسیه است که در سال 1986 توسط شوروی سابق به خدمت در آمد. این کلاس که بعضاً به یادبود یکی از اعضای آن بارس خوانده می شود و همنام کلاس پروژه 941 نیروی دریایی شوروی سابق است که یک زیر دریایی موشک هسته ای بالستیک بر است که توسط خود شوروی آکولا و توسط ناتو تایفون نامگذاری شده است. در این کلاس سه زیر کلاس وجود دارد که شامل مدل عمومی آکولا1 شامل هفت زیر دریایی که بین سالهای 1982 تا 1986 ساخته شده اند، آکولای ارتقا یافته شامل 5 زیر دریایی ساخته شده بین سالهای 1986 تا 1991 و زیر کلاس آکولا2 که از سال 1991 ساخته شده است می باشد. سیستم خاص بدنه این زیر دریایی طوری است که سبکی و شناوری آن را تا سه برابر افزایش می دهد.

کلاس آکولا کم صدا ترین زیر دریایی تهاجمی اتمی روسها است که صدای تشعشع یافته از زیر کلاس آکولا 2 با نویز نسخه های اولیه کلاس زیر دریایی معروف لوس آنجلس برابری می کند. تمام زیر دریایی های کلاس آکولا به چهار مجرای میلیمتری اژدر 533 مجهز هستند که می توانند اژدر های تایپ 53 یا موشکهای SS-N-15 استارفیش را شلیک کنند. علاوه بر آن این زیر دریایی ها چهار مجرای 650 میلیمتری اژدر دارا هستند که آنها نیز می توانند اژدر های تایپ 65 یا موشک های زد کشتی SS-N-16 را شلیک کنند. این مجراها در سه ردیف چهار تایی قرار گرفته اند. همچنین زیر کلاسهای آکولا 2 و آکولای ارتقا یافته به شش مجرای اژدر انداز 533 میلیمتری خارجی مجهز شده اند که البته هنوز معلوم نیست آیا از این مجرا ها برای شلیک اژدر یا تله و مین گذاری استفاده می شود. این مجرا ها در یک ردیف و بالای مجرا های معمولی قرار گرفته اند. که برای پر کردن این مجرا ها نیز باید با کمک زیر دریایی توشه رسان یا در بندر اقدام کرد. ناگفته نماند که تمام مجراهای این زیردریایی می توانند مین گذاری کنند. در کل تا 40 اژدر،موشک و مین را این زیر دریایی ها می توانند با خود حمل کنند. در زیر دریایی های این کلاس موشکهای زمین به هوای شانه پرتاب نیز برای مقابله با جنگنده های دشمن در روی آب گنجانده شده است. این زیر دریایی عظیم 108 تا 117 متری دارای حداکثر سرعت 20 گره (37 کیلومتر در ساعت) در سطح آب و 35 نات(65 کیلومتر در ساعت) زیر آب است. خدمه آکولا هم شامل 25 افسر و 26 سرباز وظیفه می باشد.

وضعیت زیر دریایی های آکولا بدون توجه به جزییات بسیار عالی است. از هفت زیر دریایی آکولا 1 تنها سه زیر دریایی در حال خدمت می باشد. زیر دریایی رهبر K-284 پوما در سال 1995 به خاطر کمبود منابع مالی تجزیه شد. سه زیر دریایی دیگر K-322، K-480، K-317 نیز در حالت رزرو قرار گرفته اند. به نظر می رسد هر پنج زیر دریایی آکولای ارتقا یافته در حال خدمت باشند. آکولای2 وپر نیز در حال حاظر تنها زیر دریایی در حال خدمت زیر کلاس آکولای2 می باشد. گپارد هم به نظر می رسد همانند کوگار و نرپا از این زیر کلاس در وضعیت رزرو قرار گرفته باشد. نام پنجمین زیر دریایی هم مشخص نیست ولی به نظر می رسد در ساخت آن وقفه ایجاد شده باشد.