نگارستان

سنگر و استحکامات نظامی

سنگر و استحکامات نظامی

سنگر به نوعی از استحکامات نظامی اطلاق می شود که از خاک و با جابجایی و چینش آن ساخته می‌شود و ساده ترین نوع آن، گودالی است که سربازان در مناطق جنگی برای حفظ خود، حفر می‌کنند. بزرگ ترین ویژگی سنگرها، محافظت نیروها و تجهیزات نظامی از دید دشمن و در امان ماندن آنان از گلوله‌ها و تیر مستقیم دشمن و همچنین فراهم آوردن امکان تیراندازی یا دیدبانی برای نیروهای خودی است.

 سنگـر

هدف از ایجاد سنگر

• حفظ جان افراد در برابر تیم های مستقیم و منحنی دشمن

• حفظ جنگ افزار و تجهیزات در برابر آتش دشمن

• افزایش روحیه و توان دفاعی در برابر دشمن

• امکان اجرای آتشهای موثر روی دشمن

 

شرایط یک سنگر خوب

• داشتن میدان دید و تیر مناسب در سمت و برد

• داشتن استتار، اختفا، پوشش

• داشتن ارتباط نظری با با سنگر های مجاور

• دور بودن از نقاطی که جلب توجه میکنند

• دارای وسایل ارتباطی مناسبی باشد

• دارای کانال های ارتباطی مناسبی باشد

 

انواع سنگر

• سنگر مصنوعی

• سنگر طبیعی

 

انواع سنگرهای مصنوعی

• سنگر های تعجیلی

این نوع سنگر ها معمولا در عملیات ها و مناطقی که تازه آزاد شده اند، ساخته می شود و فرصت کافی برای احداث سنگر وجود ندارد.

• سنگر های با فرصت

این نوع سنگر ها معمولا در مواضع پدافندی و مواضعی که فرصت کافی برای احداث سنگر وجود دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

 

انواع سنگرهای با فرصت

سنگر حفره روباه

این نوع سنگر معمولا در دشت ها و مناطقی که پستی و بلندی قابل توجه ای نداشته باشد و اغلب هنگام مقابله با نیروهای زره ای دشمن، مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع سنگر دارای 60 سانتی متر عرض و 120 سانتی متر طول است و ارتفاع آن از سطح زمین باید طوری باشد که سرباز قادر باشد درحال ایستاده تیر اندازی کند، دارای سکوی آتش باشد، دارای چاله نارنجک باشیب 40 درجه و عمق 40 سانتی متر باشد و کف سنگر نیز باید دارای شیب 10 درجه به سمت چاله نارنجک باشد.

 

سنگر آر پی جی 7

به لحاظ داشتن آتش عقبه همیشه باید این مسئله مد نظر باشد که قسمت عقب سنگر از قسمت جلو کوتاهتر باشد و حداقل در فاصله 3متری هیچ مانعی نباشد

 

سنگر اجتماعی (استراحت)

یک سنگر اجتماعی باید سرپوشیده باشد و ابعاد سنگر با توجه به تعداد افراد و موقعیت منطقه تعیین می گردد ورودی سنگر باید به گونه باشد که ترکش وارد آن نشود و تا جای ممکن مقداری از سنگر داخل زمین باشد و این نوع سنگ به دو نوع سنگ از پیش ساخته و احداث در محل تقسیم میشود

 

سنگر مهمات

• سنگر مهمات باید حداکثر استحکام را داشته باشد

• حدالامکان از سنگرهای اجتماعی فاصله داشته باشد

• دارای کانال ارتباطی به سنگرهای دیگر باشد

 

سنگر نگهبانی

• از لحاظ دید و تیر محدودیت نداشته باشد

• در زمان ساخت و استفاده از استتار قابل قبولی برخوردار باشد

• دارای کانال ارتباطی باشد

• باید برای نگهبان راحت باشد

 

سنگر خودرو

شکل این سنگر ها به صورت هلالی و نیم دایره و به ارتفاع حدود 2متر میباشد که خودرو داخل نیم دایره قرار گرفته و تقریبا از حملات منحنی دشمن محفوظ میماند.

 

سنگر خمپاره

شکل سنگر خمپاره معمولا به صورت دایره می باشد ارتفاع سنگر باید حداقل 1 متر باشد و در کنار سنگر محل کوچکی برای مهمات در نظر گرفته شده باشد و همچنین باید دارای کانال به سنگر مهمات و سنگر اجتماعی نیز باشد.

 

خاکریز

خاکریز، عارضه ای است مصنوعی که از انباشتن خاک روی هم ایجاد میشود و ارتفاع آن، معمولا 2 تا 3 متر و قطر آن بین 4 تا 6 متر متغییر است.

مزایای خاکریز

• حفاظت نفرات، ادوات و تجهیزات از آتش دشمن

• محدود نمودن دید و تیر دشمن

• تقویت روحیه نیرو های خودی در پشت خاکریز

• تسهیل در پشتیبانی و تردد

• ایجاد محل مناسب برای تجمع نیروها قبل از عملیات