نگارستان

ضرب‌ المثل‌ های مدیریتی عجیب

ضرب‌ المثل‌ های مدیریتی عجیب

ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز که بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‌اند، در پس بعضی از آنها نهفته است و آنرا می توان مَثَل زدن و به فارسی، داستان زدن ترجمه کرد.

 

جامایکا

قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو دهن گنده.

معادل فارسی

تا وقتی بکسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن.

 

هاییتی

اگر میخواهی جوجه‌هایت سر از تخم بیرون آورند، خودت روی تخم‌ مرغ ها بخواب.

معادل فارسی

اگر به دنبال انجام کار به بهترین شکل هستی، آنرا به شخص دیگری غیر از خودت مسپار.

 

لاتین

یک خرگوش احمق، برای لانه‌ خود، سه ورودی تعبیه می‌کند.

معادل فارسی

اگر خواهان امنیت هستی، باید راه دخالت دیگران را در امور خودت  ببندی.

 

آفریقا

هرسوسک از دید مادرش به زیبایی غزال است.

معادل فارسی

اگر در دیده‌ مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی.

 

روسی

بشکه‌ خالی بلندترین صدا را ایجاد می‌کند.

معادل فارسی

هیاهو و ادعای زیاد نشان از تهی بودن دارد.

 

اسپانیا

برای پختن یک املت خوشمزه، حداقل باید یک تخم‌مرغ شکست.

معادل فارسی

بدون صرف هزینه به نتیجه‌ مطلوب دست نخواهی یافت.

 

روسی

هرکه چاقوی بزرگی در دست دارد، لزومآ آشپز ماهری نیست.

معادل فارسی

دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست.