نگارستان

دانستنی های جهان سری اول

دانستنی های جهان سری اول

آیا می دانید؟

که اگر زنی به کوررنگی مبتلا باشد، فرزندان پسر او کوررنگ میشوند


آیا می دانید؟

جغدها قادر به حرکت دادت چشم های خود در کاسه چشم نیستند

 

آیا می دانید؟

انسان در هر بازدم تنها 15 درصد هوای داخل ریه خود را خارج می کند

 

آیا می دانید؟

5500 سال پیش، بشر در قزاقستان کنونی شروع به رام کردن اسب کرد

 

آیا می دانید؟

تایلندی ها با استفاده از پوست تخم تمساح دندان مصنوعی ساخته اند

 

آیا می دانید؟

موشهای صحرایی سالانه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند

 

آیا می دانید؟

قطر کره چشم هشت پای غول پیکر اقیانوس اطلس 40 سانتی متر است

 

آیا می دانید؟

مصریان باستان روی بالش هایی که از سنگ درست شده بود می خوابیدند

 

آیا می دانید؟

سرعت خواندن از صفحه رایانه نسبت به کاغذ معمولی 25 درصد کندتر است

 

آیا می دانید؟

برای اینکه 700 گرم به وزن شما اضافه شود باید 9 کیلو سیب زمینی بخورید