نگارستان

تشابهات دو رئیس جمهور آمریکا

شباهت های جالب از زندگی دو رئیس جمهور آمریکا

شباهت های جالب از زندگی دو رئیس جمهور آمریکا

 • آبراهام لینکلن در سال 1846 به کنگره راه یافت و جان اف کندی در سال 1946.
 • لینکلن در سال 1860 به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و کندی در سال 1960.
 • هر دو جانشینی به نام جانسون داشتند: اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد، در سال 1808 به دنیا آمده بود و لیندون جانسون که برجای کندی نشست، در سال 1908 به دنیا آمده بود.
 • هر دو رئیس‌جمهور پس از ورود به کاخ سفید فرزندی را از دست دادند.
 • هر دو رئیس‌جمهور در یک روز جمعه کشته شدند و هردو به ضرب گلوله‌ای که به سرشان اصابت کرد.

شباهت های جالب از زندگی دو رئیس جمهور آمریکا

 • منشی لینکلن، کندی نام داشت و منشی کندی، لینکلن.
 • هر دو رئیس‌جمهور به‌خصوص بر حقوق مدنی تاکید داشته‌اند.
 • هر دو به دست فردی از اهالی جنوب آمریکا کشته شدند.
 • جان ویلکس بوث که لینکلن را به قتل رساند، متولد سال 1839 بود ولی‌ هاروی اوسوالد که به زندگی کندی پایان داد، متولد 1939 بود.
 • هر دو قاتل اسمی سه بخشی داشتند و هر دو اسم از 15 حرف تشکیل شده بود و هر دو پیش از آغاز محاکمه‌شان به قتل رسیدند.

شباهت های جالب از زندگی دو رئیس جمهور آمریکا

 • لینکلن در تئاتری به نام فورد به قتل رسید و کندی در اتومبیلی به‌نام لینکلن، ساخته شده در کارخانه فورد.
 • لینکلن در یک تئاتر کشته شد و قاتلش پس از فرار، خود را در انباری مخفی کرد. کندی از انباری هدف قرار گرفت و قاتلش پس از فرار در یک تئاتر پنهان شد.
 • لینکلن یک هفته پیش از مرگ خود در شهر مونرو در مریلند به سر می‌برد و کندی اوقات خود را با هنرپیشه‌ای به نام مریلین مونرو می‌گذراند.