نگارستان

ایران زادگاه بزرگان

ایران زادگاه بزرگان 

 

ایران زادگاه پیامبران است

از کیومرث و زرتشت پاک گرفته تا مانی و مزدک

 

 ایران زادگاه بزرگان

 

 ایران زادگاه پیامبران است 

از کیومرث و زرتشت پاک گرفته تا مانی و مزدک

 

 ایران زادگاه بزرگان است

از کوروش و کمبوجیه گرفته تا شاپور و خشایارشا

 

ایران زادگاه دادگران است

از داریوش و اردشیر بابکیان گرفته تا انوشیروان و کریمخان زند

 

ایران زادگاه وزیران پرهنر است

از بزرگمهر و نظام الملک گرفته تا امیرکبیر

 

ایران زادگاه هنرمندان است

از فرهاد کوهکن و احمد نیریزی گرفته تا کمال الملک

 

ایران زادگاه دانشمندان است

از پورسینا و جابربن حیان گرفته تا رازی و دکتر حسابی

 

ایران زادگاه اندیشمندان است

از خوارزمی و بیرونی گرفته تا خیام و ملاصدرا

 

ایران زادگاه سرداران است

از آریو برزن و سورنا و بابک گرفته تا ستارخان و کاوه آهنگر

 

ایران زادگاه اسطوره ها است

از فردوسی و سعدی گرفته تا حافظ و اخوان ثالث

 

ایران زادگاه شاعران است

از مولوی و عطار گرفته تا سهروردی

 

ایران زادگاه ایرانیان است