نگارستان

شکست روم حماسه بزرگ تاریخ

شکست روم حماسه بزرگ تاریخ ایران

شکست امپراتوری روم از سپاه جاویدان ایران که در طول تمدن شکوهمند خود، همواره به عنوان یکی از بزرگترین و مقتدرترین امپراطوری های جهان همراه با حفظ کرامت های انسانی بوده، حماسه ای بزرگ و غرورآفرین برای فرزندان سرزمین جاوید ایران بوده و هست، آنهم به گونه ای که عظمت و شکوه ایرانزمین، به شهادت تاریخ، چه در گذشته و چه در حال حاضر، از سوی دشمنان قسم خورده این آب و خاک نیز، مورد احترام و تحسین بوده است.

ایران، شوکت و عظمت خود را وامدار بزرگان و دلیران این سرزمین است که همچون سورنا، آریوبرزن، کاوه، شاپور بزرگ، کوروش کبیر بزرگ شاهنشاه ایران و داریوش بزرگ، زندگی خود را وقف سربلندی ایران نمودند.

سفیر ایران در روم شرقی (بیزانس) مردی با تدبیر بود که در42 سالگی سکاندار مهمترین روابط خارجی اشکانیان (ایرانیان) را در روم شرقی بر عهده داشت. در جنگی که کراسوس باعث و بانی آن بود، شاه ایران ارد یکم هیات بلند پایه ای از سفیران را برای مذاکره به روم فرستاد، اما در این مذاکره صلح، کراسوس سالخورده با تندی بسیار ایران را مورد تهدید قرار داد و گفت:

من وارد میانرودان (بین النهرین یا عراق کنونی) می شوم و شهرهای ایران را گرفته و با خاک یکسان می کنم و جواب شما را در تیسفون خواهم داد.

سفیر ایران با جوابی آگاهانه کف دست خود را به سوی کراسوس نشان داد وگفت:

اگر در اینجا (کف دست)، موی دیدید شما (سپاه روم) هم خاک سرزمین مرا خواهید دید و تا وقتی من زنده هستم هرگز این آرزو محقق نخواهد شد.

سر انجام در سال 53 پیش از میلاد، سپاه کراسوس سردار رومی، با سپاه سردار سورنای اشکانی، وارد یک نبرد خونین بنام نبرد حران، شدند و متاسفانه همین سفیر مقتدر ایرانی در روم شرقی نیز به همراه همسر و چهار پسرش در جنگ کشته شدند. اما در نهایت با درایت و فرماندهی مقتدر سردار سورنا، ایران پیروز این جنگ شد و کراسوس سردار رومی نیز کشته شد.

مرگ کراسوس و شکست سنگین ارتش روم، ضربه جبران ناپذیری به دولت روم وارد ساخت و باعث شهرت اشکانیان (پارت‌ها) در جهان شد و نبرد حران به عنوان نخستین پیروزی امپراتوری مشرق زمین (ایران) بر مغرب زمین لقب گرفت.

در این نبرد پرچم لژیون‌های ارتش روم هم به دست ایرانیان افتاد و تا زمانی که صلح میان امپراطوری ایران و روم برقرار شد، در دربار پادشاه اشکانی نگهداری می‌شد. این حماسه تاریخی بعدها زمینه ای شد برای غلبه و پیروزی مجدد شاپور بزرگ ساسانی بر والرین امپراتور روم و فیلیپ عرب که در نهایت منجر به زانو زدن آنها در مقابل پادشاه ساسانی شد.

امروزه نقش برجسته این واقعه بزرگ تاریخی در نقش رستم بجای مانده است و درس بزرگی را برای فرزندان این سرزمین به یادگار گذاشته است که همواره بدانیم چه بسیار خون هایی که به عشق ایران ریخته شده است، از قرن های قبل تاکنون، چه بسیار جان هایی که فدای این کشور که همواره از آن بعنوان پایه گذار تمدن بشری یاد می شود، شده است تا هرگز خدشه ای به آن وارد نشود و تا تاریخ باقی است ایران نیز بماند.

منبع: تاریخ پارت اشکانی اثر یوزف ولسکی

پاینده سرزمین جاوید ایران