نگارستان

آنتوان لاوازیه و خدمت به علم با مرگ

 آنتوان لاوازیه و خدمت به علم با مرگ

آنتوان لاوازيه كاشف و دانشمند شهير فرانسوي و از بنيان‏گذاران علم شيمي نوين و متولد 26 اوت سال 1743میلادی در پاريس است که بعد از قطع شدن سرش توسط گیوتین، در عرض چند ثانیه با سری که از بدن جدا شده بود نیز به علم خدمت کرد.

لاوازیه که در جريان انقلاب كبير فرانسه در سال 1794 میلادی به خاطر عقایدش توسط دیکتاتورهای متعصب زمان خود، به اعدام با گیوتین محکوم شده بود، به شاگردان خود گفت که احتمالا جایگاه حواس و شعور انسان می بایست در سر (مغز) انسان باشد بنابر این پس از جدا شدن سر از بدن احتمالا باید تا چند لحظه هنوز حواس و هوشیاری فرد کار بکند.

بنابراین شما پس از اینکه سر من به وسیله گیوتین قطع شد فورا آن را روی دست بالا بگیرید، من شروع به پلک زدن می کنم. شما تعداد پلک زدن های مرا بشمارید تا زمان تقریبی از بین رفتن هوشیاری و مرگ کامل به دست بیاید. پس از اینکه لاوازیه اعدام شد سر او را بالا گرفتند و او بیش از ده بار پلک زد و این واقعه در تاریخ به ثبت رسید.

پس از مرگ لاوازیه، لاگرانژ گفت:

تنها یک لحظه وقت برای بریدن آن سر صرف شد و شاید یکصد سال زمان نتواند سر دیگری همانندش بوجود آورد

روح والایش همواره شاد