نگارستان

مهربانی و معجزه مهر

مهربانی ساده است، ساده تر از آنچه فکرش را بکنی، کافی است به خودت و معجزه مهر، ایمان داشته باشی

مهربانی و معجزه مهر

 

مهربانی ساده است، ساده تر از آنچه فکرش را بکنی

کافی است به خودت ایمان داشته باشی و به معجزه مهر

 

کافی است به دستهایت فرمان دهی تا به جای تنبیه

آرام بر سر کودک سرکش کشیده شوند و موهایش را قلقلک دهند

 

کافی است به چشم هایت بیاموزی که چشم، آیینه روح است

و عشق و مهربانی را می توان با نگاه، در تمام عالم پراکند

 

کافی است به دلت یادآوری کنی همیشه دل هایی هستند

که درد، امانشان را بریده و احتیاج به همدلی دارند

 

کافی است به گوشهایت یاد دهی که می توانند سنگ صبور باشند

حتی اگر صبوری سنگین شان کند

 

کافی است یاد بگیری که انسان بودن، فقط زنده بودن نیست

باید زندگی کرد و زندگی چیزی جز مهربانی و عشق ورزیدن به آفریده های خداوند نیست

 

باور کنیم هیچ چیز به اندازه، مهربانی در دنیا زیبا نیست