نگارستان

سخنان گابریل گارسیا ماركز 2

سخنان گابریل گارسیا ماركز سری 2

سخنان زیبا و جملات ماندگار گابریل گارسیا مارکز، یکی از برجسته‌ترین نویسندگان قرن بیستم و دریافت‌کننده‌ جایزه‌ نوبل

  

آه انسانها، من از شما بسی چیزها آموخته ام واما چه حاصل٬ که وقتی اینها را در چمدانم می‌گذارم که در بستر مرگ خواهم بود.

 

دریافته ام که یک انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین چشم بدوزد که ناگزیراست او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

 

آه انسانها، از شما چه بسیارچیزها که آموخته‌ام. من یاد گرفته‌ام که همه می‌خواهند درقله کوه زندگی کنند٬ بی آنکه به خوشبختی آرمیده در کف دست خود، نگاهی انداخته باشند.

 

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.

 

اگر آن طوری که میخواهی دوستت ندارد بدین معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد.

 

بدترین شکل دلتنگی آن است که در کنارش باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

 

امروز همان فردایی است که دیروز انتظارش را میکشیدی.

 

بزرگترین حقیقت دنیا، تنهایی است.

 

همیشه قبل از عاشق شدن مطمئن باشید که او عاشق کسی نیست.

 

هیچ انسانی نمی داند کدامین لحظه از زندگی اش خاطره میشود.

 

رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم.

 

ترسوی حقیقی از پرواز نمی ترسد، بلکه آن کس که با ترس پرواز را یاد میگیرد، ترسو است.

 

مرگ از پیری نمی آید، بلکه با فراموشی می آید.

 

برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن.

  

آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد، بلکه چیزی است که خود آن را می سازد.

  

ده درصد از زندگی، چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و نود درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند.

 

کتاب، بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه، بدترین دشمن وی است.

 

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب.

 

بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید.

 

زندگی مساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است.

 

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است به رشد و کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است، دچار آفت می شود.

 

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن، بزرگترین لذت دنیا است.