نگارستان

مرام جالب عرق خورها

مرام جالب عرق خورها

عرق خورها علیرغم اینکه در کشور ما بر اساس آموزه های دینی، مورد مزمت قرار دارند اما در عین حال، مرام های جالبی هم دارند:

1) به ندرت دعوت به عرق خوردن را رد میکنند.

2) عرق را تنهایی نمیخورند و معتقدند که مزه عرق به دور هم بودنش است.

3) قبل از خوردن عرق، فقط فکر خودشان نیستند و آرزوی سلامتی برای هم کیشان خود میکنند.

4) موقع خوردن عرق، یادی هم از دوستانی میکنند که به هر دلیل، دستشان از این ضیافت کوتاه است.

5) بعد از خوردن عرق، خیلی بی شیله و پیله میشوند و این مصداق همان ضرب المثل معروف است که میگوید: «مستی و راستی»

6) حرمت کسی را که باهم عرق خوردن، حداقل برای یکبار هم که شده، نگه میدارند. من خودم بارها از آنها شنیده ام که میگویند: «به حرمت آن عرقی که با هم خوردیم...»

 

.

 

.

 

.

 

داشتم با خودم فکر میکردم که رفتارهایی را که ما یک عمر با نماز و عبادت به دنبالشیم، دوستان عرق خور به چه سادگی کسب میکنند. 

دکتر الهی قمشه ای