نگارستان

دایره های روح افلاطون

دایره های روح افلاطون

دایره های روح افلاطون

افلاطون معتقد است که روح ، دایره است و من دایره های روحم را کشف کردم. پنج دایره دور روحم کشیدم و خودم را مرکز این دایره ها قرار دادم. مگر نه اینکه می خواستم خودم را کشف کنم ، پس مرکز آن دایره ها خودم بودم.

در دایره اول نام افردی را نوشتم که حال و هوای خوبی به من میدهند و در دایره  پنجم  که دورترین دایره به مرکز بود نام کسانی که از دنیای من فاصله دارند و بیش ترین کشمکش را با آنها دارم.

همه ما دلمان می خواهد که احساسی خوب در مورد خودمان داشته باشیم و گاهی اوقات نداریم. گاهی حال و هوای ما در مورد خودمان به تاثیری که دیگران روی ما می گذارند بستگی دارد و آنهایی که در دایره آخر هستند سعی می کنند اعتماد به نفس ما را از بین ببرند.

نمی توانی کسی را مجبور کنی که دوستت داشته باشد. گاهی حضور در کنار افراد نا مناسب باعث می شود حتی در مقایسه با تنهایی خودت ، بیشتر احساس تنهایی کنی. در چنین وضعیتی تلاش برای ایجاد تغییر و تحول ممکن است باعث  شود راهت را گم کنی یا شاید باعث شود وجودت که تو را ، تو می کند از دست بدهی.

گاه سال ها طول می کشد تا یاد بگیری چگونه از خودت مراقبت کنی. به همین دلیل بسیار مهم است افرادی را در اطراف خودت داشته باشی که دوستت بدارند حتی گاهی بیش تر از آن چه که خودت میتوانی خودت را دوست داشته باشی.

در مواجه با افراد از خودت بپرس:

این فرد چه حسی در من ایجاد می کند؟

در کنار او می توانم خودم باشم؟

بااو می توانم رو راست باشم؟

میتوانم به او هر چه می خواهم بگویم؟

در کنار او احساس راحتی می کنم؟

وقتی او وارد اتاق می شود چه حسی به من دست می دهد و وقتی می رود چه حالی می شوم ؟

وقتی با او هستم احساسات واقعی ام را پنهان می کنم یا با او رو راست هستم؟

آیا او باعث می شود احساس حقارت کنم یا این که به خودم ببالم؟

 

فلسفه وجود آن پنج دایره شناخت است نه پیش داوری ، پس با خودت رو راست باش. با افرادی که در نظر تو بد خلقند ، مدارا کن. خودت را مقید نکن که چون به صرف این که با کسی در سر کار هر روز اوقاتی را می گذرانی باید او را در دایره اول و نزدیک به خودت جای دهی.

دایره اول

در دایره اول افرادی را بگذار که از صمیم جان به آنها اعتماد داری حتی اگر هر روز آنها را نمی بینی ولی وجود آنها باعث حس خوب و ارزشمندی در تو می شود. از خودت بپرس که در مورد افکار و خواسته هایم به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟

آنها همان کسانی هستند که در دایره اول جای دارند. با این افراد ، قدرتمندی و ارزش ها ی مشترک با آنها داری ، دوستانی خارق العاده.

دایره دوم

دایره دوم جای کسانی هست که به رشد معنوی تو کمک می کنند مانند مربیان و آموزگاران. شاید هم افرادی که برای تنها وقت گذرانی خوبند مانند بیرون رفتن و خندیدن. شاید چیزی به تو اضافه نکنند ولی در عین حال هم باعث نمی شوند که حس بدی نسبت به خودت داشته باشی.

دایره سوم

دایره سوم همکارانت و اقوامت  هستند و شاید هم آدمهای خنثی. کسانی که نقش بسیار کوچکی در چند ساعت از زندگی تو ایفا می کنند و تاثیر آن ها نیز تنها همان چند ساعتی هست که با آنها هستی. هیچ زمانی در غیر ساعت ملاقاتشان به آنها فکر نمیکنی و به راحتی می شود با فرد دیگری جایگزین شوند. افراد این دایره در محدوده کار و وظایف شان  با تو هستند و لاغیر.

دایره چهارم

دایره چهارم  سر آغاز عزم راسخ توست. آنها کسانی هستند که در کار تو اخلال ایجاد می کنند. افراد اینجا لزوما با خود واقعی تو مرتبط نیستد حتی ممکن است رییس اداره ای باشد که دو را دور با آن در ارتباطی. افراد این دایره در زندگی اجتماعی و حرفه ات مهم هستند اما در کنار آنها نمی توانی راحت باشی و وقتی آن ها را می بینی آشفته و پریشان می شوی.

دایره پنجم

دایره آخر جای دورترین افراد است ، جای آدم هایی که به تو لطمه زده اند و  تحقیرت کرده اند. کسانی که هیشه به تو انرژی منفی می دهند و احساسات زجر آوری را با آنها تجربه میکنی .

 

اکنون که جایگاه هر کس را تعیین کردی:

اجازه نده کسانی که در دایره های آخر جای دارند مستقیما روح و روان تو را هدف قرار دهند.

نگذار کسي اولويت زندگی تو باشد وقتي تو فقط يک انتخاب در زندگي او هستي. يک رابطه بهترين حالتش وقتيست  که دو طرف در تعادل باشند.

شخصیت خودت را برای کسی تشریح نکن چون کسی که تو را دوست داشته باشد به آن توضیحات نیازی ندارد و کسی که از تو بدش بیاید، باور نمی کند.

      

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی

وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی

وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید

 

وقتی صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم:

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم.

انتخاب با توست.

 

ما کسانی که به فکرمان هستند را نگران می کنیم ، حتی به گریه می اندازیم اما گریه می کنیم برای کسانی که حتی لحظه ای به فکر ما نیستند. این یکی از حقایق عجیب زندگی است که اگر آنرا بفهمی، هیچوقت برای تغییر دیر نیست.

نگاره ها