نگارستان

سخنان ماندگار سری 6

سخنان ماندگار سری ششم

 

 هر کار بزرگی در آغاز محال به نظر میرسد

 

 در زندگی خوشبختی به سراغ کسی نمی آید

انسان باید سراغ خوشبختی برود

 

دنیا آنقدر بزرگ است که برای همه جایی برای زیستن دارد

 پس بجای اینکه جای دیگران را بگیریم و یا خود را جای دیگران جا بزنیم

جایگاه واقعی خود را بدست بیاوریم

 

عظمت مردمان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان کوچک آشکار میشود

 

جستجوی حقیقت شیرین تر از پیدا کردن آن است

 

مال من و مال تو،شوم ترین کلمات در زندگی خانوادگی هستند

 

پروردگارا به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم

بینش ده تا تفاوت ایندو را دریابم

مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتارکنند

 

برای جبران اشتباهات

به دوستانت همانقدر زمان بده که برای خودت فرصت قائل میشوی

 

ظرفیت عشق وجودت را

با دوست داشتن همه انسان ها و تمامی زندگی افزایش بده

 

امکان تغییر در زندگی هست.دیگران این کار را کرده اند

 

از درخت سکوت میوه آرامش آویزان است

 

آن چه را در روشنایی دیده ای در تاریکی به فراموشی نسپار

 

خدایا کمکم کن همه را از ته دل دوست بدارم نه ظاهری و نه گفتاری 

 

هیچ انسانی دوست یا دشمن تو نیست بلکه انسانها معلم تو هستند

 

کوچک که بودم فکر می کردم آدمها چقدر بزرگند و ترس برم میداشت

بزرگ که شدم دیدم چقدر بعضی آدمها کوچکند و باز ترسیدم

 

هیچ مشکلی نیست که محبت کافی نتواند بر آن غلبه کند

 

شما میتوانید بهترین بذر جهان را در اختیار داشته باشید

ولی اگر محل مناسبی برای رشد آنها نداشته باشید،فایده ای نخواهد داشت

 

در حساب عشق یک به اضافه یکی برابر است با همه چیز

و دو منهای یک برابر با هیچ

 

عشق همانند پروانه ایست که

اگر سفت بگیری له می شود و اگر سست بگیری می گریزد

 

مردها همواره میخواهند اولین عشق یک زن باشند

و زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند

 

وقتی به دنیا آمدی، همه می خندیدند و تو گریه میکردی

طوری زندگی کنی که وقت رفتن،تو بخندی و بقیه گریه کنند

 

دوستت دارم  نه به خاطر شخصیتت

 بلکه بخاطر شخصیتی که من از تو میگیرم

 

یک همسر فقط همراه آدم نیست او کل تقدیر ماست

 

انسان، عاشق زیبایی نمی شود

بلکه آنچه را که عاشقش می شود در نظرش زیباست

 

گاهی اوقات در زندگی خیلی زود،دیــــــــــــر می شود

 

برای اینکه بزرگ باشی، نخست کوچک بودن را تجربه کن

 

هیچ مردی،زن را نمی فهمد و هیچ زنی، مرد را نمی فهمد

زیبایی با هم بودنشان همین است

 

 از این که زندگی شما تمام شود نترسید

از آن بترسید که هرگز آغاز نشود

 

پیری مانع از عشق نیست اما عشق تا حدی مانع از پیریست

 

رویایی را ببین که میخواهی

جایی را برو که دوست داری

چیزی باش که میخوای باشی

چون فقط یک جان داری و یک شانس

 

روشنترین آینده همیشه روی گذشته فراموش شده،شکل میگیرد

نمیشود تا وقتی که دردها و رنجها را دور نریخته ای

در زندگی به درستی پیش بروی

 

دوست واقعی کسی است

که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند

 

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار

بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری

 

کسی که برای محبت حدود قائل می شود

معنای محبت را نفهمیده است

 

تنها بنایی که اگر بلرزد محکمتر می شود،دل است

 

سعی کن خودت باشی

گمشده واقعی تو،تو را آنطور که هستی دوست می دارد

نه آنطور که خود می پسندد

 

هیچ صیادی نمی تواند در جوی حقیری که به گودالی می ریزد

مرواریدی صید کند

 

دنبال کسی نباش که بتوانی با او زندگی کنی

دنبال کسی باش که بدون او نتوانی زندگی کنی

 

خدایا به من

تلاش در شکست،صبر درنومیدی،رفتن بی همراه،فداکاری در

سکوت،خدمت بی نان،مناعت بی غرور،عشق بی هوسو دوست

داشتن بی آنکه دوستت بداند

روزی کن

 

برای رسیدن به دوردست ها باید از نزدیکی ها گذشت

 اما رسیدن به نزدیکی ها به سهولت میسر نیست

 

جای کشتی در ساحل بسیار امن تر است ولی برای این ساخته نشده

 

سعی کن عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه که بدان می نگری

 

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید

هرچند آن بجز معنی رنج و پریشانی نباشد

اما کوری را هرگز بخاطر آرامش تحمل مکن