نگارستان

سخنان ماندگار سری 2

سخنان ماندگار سری دوم

  

 ما نادان هستیم و شاید تا ابد نادان بمانیم

 اما بتدریج چیزهایی می آموزیم كه به ما نشان میدهد بدرستی نادانیم

موریس مترلینگ

  

فكر شما هر چه باشد، شما همان هستید

محال است كه از فكر خود بزرگتر شوید و یا از حدود آن تجاوز نمایید

موریس مترلینگ

 

روزی كه بشر به نادانی خود پی برد به موفقیت بزرگی دست یافته 

 زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست

موریس مترلینگ

 

خوشبختی بر سه ستون استوار است

 فراموش كردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده

موریس مترلینگ

 

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم كه بیش از توان من است

میكل آنژ

 

بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ در پیش گیرید

میكل آنژ

 

چه غصه هایی برای رویدادهای بدی كه هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم

میكل آنژ

 

اگر نمی‌خواهی تو را بیازمایند، كار خود را درست انجام بده

ویكتور هوگو

 

زندگی شما از زمانی آغاز می‌شود كه افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید

ویكتور هوگو

 

بنیادی‌ترین اصل در طبیعت آدمی، اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشته شدن

ویلیام جیمز

 

بسیاری از مردم می اندیشند كه در حال اندیشیدن هستند

 در حالی كه سرگرم بازآرایی و تنظیم پیشداوری ها و تعصباتشان می باشند

ویلیام جیمز

 

زمانی كه انتظار بهترین پیشامد را دارید

 نیرویی مغناطیسی بهترین ها را جذب می كند

 اگر انتظار بدترین ها را داشته باشید

قدرت دافعه ای رها می كنید كه سبب میشود بهترین ها از شما بگریزد

ویلیام جیمز

 

بشر امروزی هنوز نتوانسته به آنچه كه باید باشد و می تواند باشد

دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از

سعادت است كه به نظرش كافی می آید

ویلیام جیمز

 

رمز و راز دستیابی به دارایی و فراوانی آنست كه ذهن را بر آنچه ندارید

متمركز نكنید و از هر فرصتی برای شكرگزاری و سپاس از آنچه كه

دارید بهره گیرید

وین دایر

 

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ انسان‌ها

با هم برابرند

 مارتین لوتر‌کینگ

 


بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی

 رودی