10/28 1393

سخنان ماندگار سری 21

 سخنان ماندگار سری 21

  

برای زندگی کردن دو راه وجود دارد

یکی اینکه گویی هیچ معجزه ای وجود ندارد

 دیگری اینکه گویی همه چیز یک معجزه است

  

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است

هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید

 

همه افراد به عنوان یک انسان باید مورد احترام قرار گیرند

اما از هیچکس نباید بت ساخته شود

 

من ... هستم ، قدرتمندترین کلمات هستند

چرا که هر کلمه ای بین این دو قرار دهید، واقعیت شما را شکل میدهد

 

یک پسر میداند چیزی را که میخواهد چگونه بدست آورد

اما یک مرد میداند چیزی را که بدست آورده چگونه نگه دارد

 

ممکن است شاهزاده ام را پیدا کنم اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد ماند

 

هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید

چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک انتخاب است

 

به خودتان اجازه ندهید توسط این سه چیز تحت کنترل درآیید

 گذشته تان، مردم و پول

 

ذهن فراموش می کند اما دل همیشه به خاطرش می ماند

 

هر روز ممکن است خوب نباشد اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد

 

اغلب ما تمایل داریم فراموش کنیم

که خوشبختی در نتیجه بدست آوردن نداشته ها حاصل نمیگردد

بلکه از طریق شناختن و قدرشناسی داشته هایمان بدست می آید

 

شش کلید یک رابطه موفق

دوستی، آزادی، صداقت، اعتماد، درک و ارتباط

 

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند، ایمانتان را افزایش داده

اگر با تاخیر مستجاب کند، صبرتان را زیاد کرده

 اگر مستجاب نکند، چیز بهتری برایتان در نظر دارد

 

فردی که به هیچ کس اعتماد نمیکند

مستعد آن است که خود نیز فردی غیر قابل اعتماد نزد همگان شود

 

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند مگر اینکه گوینده آن کلمات برایتان بسیار عزیز باشد

 

دردناک ترین محبتها آنهایی است

که با ریا، تزویر و تظاهر آمیخته است

لذت بخش ترین محبتها آنهایی هستند

که در عین کوچک بودن با خلوص نیت و با بی آلایشی همراه است

 

فرار کردن از مشکلات، تنها فاصله رسیدن به راه حل را افزایش می دهد

 آسانترین راه برای گریختن از مشکلات حل کردن آنها است

 

انسان نمی تواند اقیانوس های جدید را کشف کند

مگراینکه شجاعت ترک کردن ساحل را داشته باشد

 

یک فرد موفق کسی است که از آجرهایی که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند

ساختمانی محکم بنا کند

 

وقتی کسی را می بخشید

 شخصی که بیشترین منفعت را می برد خود شما هستید

 

فاصله ها آزمونی است که بفهمیم عشق تا چه اندازه میتواند به دور دستها سفر کند

 

این هیچ مفهومی ندارد که نفر دوم زندگی کسی باشید

در صورتی که می دانید به اندازه کافی خوب هستید که نفر اول زندگی کس دیگری باشید

پس ارزش خود را درک کنید

 

سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است

ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم اما میدانیم که دارد گوش میکند

 

کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند

همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید

 

اگر در آرزوی یک زندگی بدون درد و رنج هستید

 هرگز زیبایی رنگین کمان بعد از باران را نخواهید دید

 روزهای خوب دوباره خواهند آمد

 

گفتن خداحافظ به کسی که نمی خواهید بگذارید برود واقعاً دردناک است

اما حتی دردناک تر این است که از کسی که هیچگاه قصد ماندن نداشته، بخواهید که بماند

 

صداقت، مهمترین اصل یک رابطه موفق است

 

از میان تمام مشکلاتی که با آنها مواجه شدم مانند بار مسئولیتی که بر دوشم بود و دردی که در دل داشتم، تنها یک چیز برای گفتن دارم و آن اینست که من همه آنها را پشت سر گذاشتم

 

 ما می توانیم دردها و رنجهایمان را مخفی کنیم

اما هرگز قادر نیستیم به کسانی که برایمان بیشترین اهمیت را قائلند دروغ بگوییم

چون آنها برای خبردار شدن از احوال ما نیازی به کلمات ندارند

 

مسیر رسیدن به خوشبختی

قلبتان را از کینه خالی نگه دارید

ذهنتان را از نگرانی خالی نگه دارید

ساده زندگی کنید

کم توقع باشید

زیاد به دیگران ببخشید

 

به محض اینکه یاد بگیرید بجای نگران بودن از گذشته و آینده، در لحظه حال زندگی کنید

و قدردان آن باشید، زندگیتان دگرگون خواهد شد

 

خوشبختی

انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس میتواند داشته باشد

انعکاس تعداد افرادیست که در زندگی توانسته خوشبخت و هدایت کند

نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها

تلاش کنید زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید 

قدردان داشته هایتان در زندگی باشید و تا میتوانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید

 

اشتراک در تلگرام