10/28 1393

سخنان ماندگار سری 14

  سخنان ماندگار سری 14

 

رابطه ای که از دو نفر یک نفر بسازد، هر یک از آنها نیم انسانی خواهد بود

 

 هر گاه خود را دوست بدارید،تایید کنید و بپذیرید، غیرممکن است که به کارهای محدود کننده، مخرب و ناراستین که جز شکست حاصلی ندارد دست بزنید

 

البته همیشه نمی توان در هر کاری به مقام نخست رسید،در هر مسابقه ای برنده شد و مدال گرفت اما بدون تردید می توان همواره فردی مهم،ارزنده و مفید بود

 

در عزت نفس،سخن از نفس در میان است نه از مال و مکنت و تایید و تحسین

 

هر چیزی در زندگی،یا مجالی برای رشد و بالندگی است و یا آغازی برای در جا زدن و رکود و کسالت،اختیار با شماست

 

وقتی دیگران را برآشفته و ناراحت می بینید همواره به خاطر داشته باشید که ایشان صاحب اختیار رنج و محنت خویشند. شما ناگزیر نیستید که به اردوگاه آنها ملحق شوید کسی نمی تواند بدون رضایت شما احساسی را بر شما تحمیل کند

 

روزهای عمر ما، ذخایر گرانبهای زندگی ما هستند

 

در درون ما چاهی به عمق بی نهایت از خلاقیت،ابتکار و نوآوری وجود دارداستعداد و نیروی بالقوه این مخزن چنان بیکرانه است که در حیطه تصور ما نمی گنجد

 

اگر فردی با رفتار ناصواب خود شما را به خشم آورد یا به گونه ای دیگر شما را به خشم آورد،از خود بپرسید با چه رفتاری به او آموخته ام که می تواند مرا آلت دست خود کند

 

پرداختن به کاری که به آن عشق می ورزید،اساسی ترین شرط گشایش دروازه فراوانی نعمت در زندگی شماست

 

کسی شما را برای خشمناک شدنتان مجازات نمی کند،همین خشم است که شما را به کیفر می رساند

 

اگرازاعتماد به نفس بهره ندارید،به کاری بپردازید که در نتیجه انجام آن نسبت به خود احساس رضایت کنید

 

اگر من بخواهم برای شهامت کلمه ای متضاد پیشنهاد کنم،کلمه دنباله روی را بر واژه ترس ترجیح می دهم

 

به جای اینکه به باغ دیگران سرک بکشید و ذهن خود را به کار ایشان معطوف کنید به کار خود بپردازید و هر چه می خواهید در باغ خویش بکارید

 

برای تحول مدارس و تبدیل آنها به مراکز آموزش راستین و سودمند،باید این مراکز به دست آموزگاران و مربیان دلسوزی سپرده شوند که آموزشهایی از قبیل خودباوری،احساس محبت نسبت به شگفتیهای عالم وجود و تحت کنترل در آوردن امور زندگی را دست کم به اندازه درس هندسه و دستور زبان حایز اهمیت بدانند

 

برای کسانی که به جستجوی تجربه های تازه بر نمی آیند،ترس از شکست به ترس از موفقیت بدل می شود

 

آینده از آن کسانیست که به استقبالش می روند

 

خطر متفاوت بودن را بپذیرید اما بیاموزید بدون جلب توجه متفاوت باشید

 

یک سفر هزار مایلی با اولین قدم شروع می شود

 

به مشکلات مانند محکی برای ارزیابی توانایی خود نگاه کنید

 

پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود،برای موفقیت بهایش را باید بپردازید

 

هرچه افسوس است برای گذشته ،هرچه تلاش است برای حال و هرچه امید است برای آینده

 

راز سلامتی جسم و روح و ذهن ،در ماتم گرفتن برای ایام گذشته و نگرانی برای اینده نیست بلکه زندگی خردمندانه و صادقانه در زمان حال است

 

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند

 

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند

 

شما قادرید دنیای درون خویش را وادار کنید به نفع شما و یا به ضرر شما کار کند

 

اعتراض من مهم نیست ، مهم اینست که من مسئول همه اتفاقاتی هستم که در زندگیم رخ داده اند

 

تسلیم کار دل است و فقط یک لحظه طول می کشد

 

ما همه یکی هستیم هریک از ما سلولی از بدن بشریت هستیم

 

یک شعور نامرئی در پشت هر اندیشه و گفتار قراردارد

 

جهان را نباید با تصورات محدود ارزیابی کرد

 

ارزش آزادی به آن ماسکی است که بر چهره دارید

 

کمتر داوری کردن و بیشتر عفوو اغماض کردن ، هنری است نایاب

 

سکوت واقعا صدای خداوند است

 

باید یاد بگیریم که ما با سرنوشت و تقدیر شریک شده ایم نه قربانی او

 

نگذارید جوهر روح شما آشفته و خراب شود

 

اطمینان را با امیدواری مبادله نکن

 

خداوند مرحم تمام دردهاست ، هر چه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد خداوند برای پر کردنش بیشتر در وجودت جای میگیرد

 

در زند گی تا می توانی بکوش گفتار و به ویژه رفتارت، بازگوی آن چه هستی باشد و نه آن چه می خواهی باشی

 

زمانى حرف بزن که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشد و زمانى دوست انتخاب کن که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد

 

آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا،بی مشکل، بی کار سخت یافت می شود بلکه چیزی است که می گذارد در میان شرایط سخت بمانی و آرام باشی

 

  خواستنی بودن رازی ندارد بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کنید و دنیا را همانگونه که هست ببین

 

اشتراک در تلگرام